Verdere afname WW in Friesland

Vrijdag 19-05-2017
FRYSLâN - In april nam de WW in Friesland af tot 17.716 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Vooral in de bouw vinden mensen weer vaker werk. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk in deze branche weer toe.

Daling WW-uitkeringen
Eind april telde Friesland 17.716 WW-uitkeringen. Dat is 5,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af met 773 uitkeringen (-4,2%). M Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 13,7% (2.808) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Ongeveer twee derde van de mensen met een WW-uitkering slaagt erin binnen een jaar weer aan het werk te gaan. In de bijlage een uitsplitsing van de WW op sector en per gemeente.

Vooral daling WW in bouw
Vooral de bouw draagt bij aan de afname van het aantal WW-uitkeringen. In april daalde de WW in de Friese bouwsector met 8%. Afgelopen jaar bedroeg de daling zelfs 42%.Van alle beroepsgroepen in de WW vinden mensen met een bouwberoep het vaakst opnieuw werk. De werkhervattingen van bouwpersoneel zijn wel vaak korter dan een jaar. Dit komt vooral omdat er in de wintermaanden minder werk is.

Herstel werkgelegenheid bouw
Na een afname van de werkgelegenheid in de jaren 2010 – 2016, neemt het aantal banen in de bouw weer toe. De banenontwikkeling reageert met vertraging op het aantrekken van de bouwproductie vanaf 2014. Met het herstel van de werkgelegenheid nemen ook de kansen op werk in de bouw weer toe. Momenteel staan in Friesland meer dan 400 bouwvacatures open. Vooral bouwtimmerlui, installatiemonteurs, werkvoorbereiders en monteurs elektrische installaties zijn veelgevraagd. Door het tekort probeert UWV ook werkzoekenden zonder bouwachtergrond geschikt te maken. Zo loopt er een traject waarbij werkzoekenden met 2 rechterhanden het metsel- of timmervak kunnen leren. Wie gemotiveerd is mag met behoud van uitkering beginnen met een leerwerktraject van 9 maanden. Daarna volgt een vast contract bij een werkgever.

Vrijwel overal lichte daling
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 401.483. Dat is 4,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 414.750. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 3,2% (-13.267). De daling van de WW is in alle regio’s zichtbaar. Een jaar eerder telde Nederland nog 460.521 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 12,8% (-59.038).

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in april af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. De daling van de WW in Friesland is echter wel sterker dan die in Groningen en Drenthe.

  • UWV verstrekte eind april in de provincie Groningen 15.134 WW-uitkeringen; 3,1% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind april 10,9% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in april met 3,9% naar 14.133. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 12,2%.
terug naar overzicht

© Foto's: Eigen foto's


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie