Boeren druk met uitrijden ruige mest

Donderdag 16-02-2017
NOORDOOST FRYSLAN - Tientallen leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zijn momenteel druk bezig met het uitrijden van ruige mest. De boeren gebruiken de traditionele, vaste mest om het grasland aantrekkelijk te maken voor de komst van weidevogels.

De strorijke mest heeft een positief effect op het bodemleven waar weidevogels vervolgens weer van profiteren.Boeren die aan weidevogelbeheer doen richten (een deel van) hun land zo in dat vogels als grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs ruimte, voedsel en rust krijgen om er te broeden en er kuikens groot te brengen.

Een van de maatregelen die ze nemen is de aanleg van kruidenrijk grasland. Dit land trekt insecten aan, voedsel voor de weidevogels. Ook stellen de boeren het maaien uit, veelal tot 15 juni, en laten ze stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten.

Op dit zogenaamde vogeltjesland is kunstmest en drijfmest niet toegestaan. ‘Rûge dong’ laat de meststoffen langzaam vrijkomen en verbetert de bodemkwaliteit. De mest trekt veel insecten en wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels.

Daarnaast verbeteren de wormen de bodemstructuur waardoor vogels gemakkelijker met hun snavel de grond in kunnen. Verder bevat de ruige mest stro, dat weidevogels kunnen gebruiken voor het bouwen van nesten.

terug naar overzicht
Het weidevogelseizoen start met het uitrijden van vaste mest
© Foto's: Marcel van Kammen


Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie