Mienskipsprojecten ontvangen bonus van € 2.018 · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

Mienskipsprojecten ontvangen bonus van € 2.018

donderdag 13 september 2018

Vijf initiatieven uit de mienskip ontvingen woensdagavond 12 september een bonus van € 2.018. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).

De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 91 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen dit jaar subsidie uit de tweede tender van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Bonus
De vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018: een iepen mienskip laten zien, waarbij een eigenwijze en betrokken gemeenschap oog heeft voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen. De winnaars ontvangen daarom de bonus van
€ 2018.

De winnaars zijn:
• Sport en Bewegen – Raerd
• ’t Hof van Heden – Engwierum
• Musical Cats – Drachten
• Schaakeiland – Schiermonnikoog
• Kunst en Kids – Leeuwarden

Initiatiefrijke Friezen
Gedeputeerde Kramer: “Der binne by ’t soad inisjatyven yn Fryslân. Tink oan projekten op it mêd fan duorsumens, sportfoarsjennings, soarch en wolwêzen, kulturele eveneminten en noch folle mear. Mei in protte tawijing en enerzjy sette de ynisjatyfnimmers harren yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Dêr ha ik grutte bewûndering foar!”

Iepen Mienskipsfûns weer open voor aanvragen
Initiatiefrijke Friezen kunnen vanaf 17 september tot en met 12 oktober weer subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/imf.

Project: ’t Hof van Heden – Engwierum
’t Hof van Heden is een kennistuin waarbij toegankelijkheid, educatie en gezonde voeding centraal staan. De initiatiefnemers gaan het biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed en de zorgboerderij Vento Verde toegankelijker maken voor toeristen, scholen, peuteropvang en inwoners van Engwierum. Er wordt een voedselbos aangelegd met permanente en eenjarige eetbare planten, vruchten en zaden. Verder zijn er kippen en melkschapen. ’t Hof van Heden biedt een breed scala aan regionaal gezond voedsel. Teven wordt er aandacht besteed aan alle facetten van duurzame, gezonde en regionale voedselproductie en er is ruimte om te leren, te genieten en uit te rusten! Er komt een kennisplein waar men alle informatie kan doorlezen. De ideale ruimte voor schoolklassen om te werken of te starten met een excursie.

Winnaars bonus € 2018 op 12 september 2018

Zuidwest Fryslân

Project: Sport en Bewegen – Raerd
De gymzaal van Raerd staat op de nominatie om te worden gesloten. Het sluiten van de enige overdekte sportgelegenheid in Raerd heeft een behoorlijke impact op de leefbaarheid in het dorp. Plaatselijk Belang Raerd heeft daarom onderzocht of het aanpassen, exploiteren en beheren van de gymzaal door een partij uit eigen dorp haalbaar zou zijn. De positieve uitkomst heeft geleid tot de stichting Sport en Bewegen Raerd en bestaat uit inwoners van Raerd. Zij krijgen het gebouw in eigendom en nemen de exploitatie en het beheer op zich. Het gebouw wordt aangepast naar de hedendaagse eisen waarmee de gymzaal voor het dorp behouden blijft.

Winnaar omdat: Dit project een mooi voorbeeld is van een bottom-up project dat breed gedragen wordt onder de inwoners van Raerd. Daarnaast is het een winnend project waardig, omdat met de inzet van de inwoners het sporten en bewegen van de eigen jeugd gerealiseerd wordt. Alleen samen houden we de leefbaarheid op peil en dat laten de initiatiefnemers van dit project prachtig zien. Een felicitatie en pluim gaan naar deze winnaars.

Noordoost Fryslân

Project: ’t Hof van Heden – Engwierum
’t Hof van Heden is een kennistuin waarbij toegankelijkheid, educatie en gezonde voeding centraal staan. De initiatiefnemers gaan het biologisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed en de zorgboerderij Vento Verde toegankelijker maken voor toeristen, scholen, peuteropvang en inwoners van Engwierum. Er wordt een voedselbos aangelegd met permanente en eenjarige eetbare planten, vruchten en zaden. Verder zijn er kippen en melkschapen. ’t Hof van Heden biedt een breed scala aan regionaal gezond voedsel. Teven wordt er aandacht besteed aan alle facetten van duurzame, gezonde en regionale voedselproductie en er is ruimte om te leren, te genieten en uit te rusten! Er komt een kennisplein waar men alle informatie kan doorlezen. De ideale ruimte voor schoolklassen om te werken of te starten met een excursie.

Winnaar omdat: Engwierum zich hard heeft gemaakt om bestaande ondernemingen, het boerenbedrijf en de zorgboerderij, prachtig te laten samenwerken. Bovendien zijn de doelstellingen én doelgroepen verbreed. Een ambitie die in het Culturele Hoofdstad van Europa-jaar uitstekend past. We zijn trots op de samenwerking binnen het dorp en tussen de ondernemers onderling. We bewonderen ook de visie om de kennistuin voor een brede doelgroep aantrekkelijk te maken zoals het educatieve element om ook de jongere bezoeker te vermaken. Een mooi, breed project dat de bonus dik verdiend heeft.

Zuidoost Fryslân

Project: Musical Cats – Drachten
Een groep lokale docenten in Smallingerland heeft de handen ineen geslagen en het gat op het gebied van amateurmusical aangepakt. De productie in musical-vorm is bedoeld voor inwoners ongeacht ervaring en niveau. De educatieve insteek is om de spelers vaardigheden en zelfvertrouwen bij te brengen. Zo wordt de doorstroom naar grotere – en zelfs professionele producties bijvoorbeeld in De Lawei – groter.

Winnaar omdat: Dit getuigt van pure mienskipszin. Initiatiefnemers die het aandurven een musical te maken met onervaren, lokale spelers, verdienen een steuntje in de rug. Het produceren van een musical is al bepaald geen sinecure, laat staan ook nog het begeleiden van de inwoners die mee spelen. Vanuit de doelstellingen van LF2018 gezien, is deze vorm van ontwikkeling van talenten op basis van meester-gezel, een hele bijzondere.

Friese Waddeneilanden

Project: Schaakeiland – Schiermonnikoog
Schaken is op Schiermonnikoog de laatste jaren in opkomst. Schoolschaken, schaaklessen en schaakcafé’s zijn populair onder jeugd en volwassenen. Schaken is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, maar is ook leerzaam, creëert ontmoetingen en legt verbindingen tussen mensen. De stichting Lytje Willem heeft het plan opgevat om twee openbare schaaktafels te plaatsen op het eiland. De borden worden door omliggende ondernemers gefaciliteerd en de schaakstukken zijn omgetoverd tot Schierse stukken. Een derde tafel komt op het nieuw ingerichte schoolplein. Ook Wagenborg doet mee en plaatst twee schaakborden aan boord.

Winnaar omdat: Schiermonnikoog bruist van de culturele activiteiten. In deze IMF tender zijn maar liefst twee projecten van Schiermonnikoog genomineerd. Schaakeiland is weer zo’n prachtig voorbeeld van een verbindend project tussen jong en oud. Schaken is van alle tijden en voor iedereen. Een spel kan een mooie basis zijn om een ontmoeting te faciliteren. Schaakeiland zorgt voor de voorzieningen samen met de ondernemers, maakt ze beschikbaar voor iedereen en dat is een mooie aanwinst voor Schiermonnikoog. En daar is ook nog creatief over nagedacht; de traditionele schaakstukken zijn Schierse schaakstukken. Dat belonen we graag met een bonus.

Noordwest Fryslân
Project: Kunst en Kids – Leeuwarden
In de laatste week van de zomervakantie wordt een tiental workshops gehouden door drie kunstenaars met een feestelijke muzikale afsluiting. De week wordt ondersteund door vrijwilligers. Op de laatste dagen wordt er gekookt door ouders en vrijwilligers en tot slot is er een tentoonstelling in winkelcentrum Bilgaard.

Winnaar omdat: Veel van de doelstellingen van LF2018 komen voor een groot deel allemaal samen in dit ene project in Bilgaard. Een wijk waar niet iedereen het makkelijk heeft, waar veel kinderen in een achterstandssituatie leven en veel kinderen uit de wijk niet op vakantie kunnen door geldgebrek. Juist daar is het zo belangrijk om helemaal van onderop iets voor deze doelgroep te organiseren. Dat is gelukt, en hoe… Alle kinderen doen er toe en met dit project kunnen ze d.m.v. kunst en cultuur op hun manier onderdeel zijn van LF2018. Een prachtig initiatief wat met recht de term ‘mienskip’ mag dragen. We zijn er trots op dat LF2018 daarvoor een podium mag bieden.

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  Hollandse Nacht
  Nonstop de beste Nederlandstalige muziek.
 • 07:00 - 08:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 08:00 - 09:00
  Goed gestemd
  Geestelijk kinderprogramma.
 • 09:00 - 11:00
  Kerkdienst
  Iedere zondagochtend kunt u luisteren naar een kerkdienst uit onze regio.
 • 11:00 - 14:00
  Weekend Nieuwsshow (Herh.)
  Luchtig lunchprogramma, waarin nieuws en actualiteiten op een toegankelijke manier worden besproken.
 • 14:00 - 17:00
  Runwei Sport
  Het sportprogramma van RTV NOF met live verslag van alle sporten uit Noordoost-Friesland. Naast voetbal ook veel aandacht voor korfbal, volleybal, basketbal, kaatsen meer.
 • 17:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 20:00
  Tobias Post
  Tobias Post vult de zondagavond tussen 18:00 en 20:00 op RTV NOF. In het radioprogramma zal hij het weekend goed afsluiten met de nieuwste muziek, muziek uit de regio en nieuw, onbekend talent!
 • 20:00 - 22:00
  RTV Metalcafé
  RTV Metalcaf elke zondagavond 20-22 uur op je radio!
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2021 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Donateurs · Vrijwilliger worden?