Onafhankelijk omgevingsproces Ternaard

Woensdag 13-09-2017
TERNAARD - Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben ingestemd met de aanpak voor het omgevingsproces Ternaard. Het gaat om een onafhankelijk omgevingsproces waarbij samen met inwoners en andere belanghebbenden de voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning in het gebied in kaart worden gebracht. Pas daarna volgt een besluit van het ministerie over de gaswinning. Hiertoe hebben de drie regionale overheden, samen met het ministerie van Economische Zaken en de NAM besloten.

De NAM wil gas winnen uit het Ternaard-Veld. Voorgenomen gaswinning leidt vaak tot onrust in een gebied. Bijvoorbeeld vanwege zorgen over schade aan huizen en infrastructuur. De betrokken overheden willen met een onafhankelijk omgevingsproces belangen van inwoners, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties in het gebied zo goed mogelijk borgen.

Doel omgevingsproces
Het doel van het onafhankelijk omgevingsproces is dat de zorgen van betrokkenen zoveel mogelijk worden weggenomen. Vooraf wordt geborgd dat áls gaswinning plaatsvindt, de impacts en risico’s zijn geminimaliseerd. Essentie is dat niet de gaswinning centraal staat, maar het gebied en het ontwikkelperspectief. Inzet is dan ook dat een eventuele gaswinning verenigbaar moet zijn met het ontwikkelperspectief van het gebied en daaraan kan bijdragen. Dat betekent dat, voorafgaand aan de start van het project, afspraken worden gemaakt met belanghebbenden. Dat kunnen inwoners van omliggende dorpen van de beoogde winningslocaties zijn, maar ook agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties.

Pilot ‘Ternaard’
Het ministerie van Economische Zaken ziet ‘Ternaard’ als pilot voor omgevingsmanagement waarin meer ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid is dan in de oude Mijnbouwwet. Die wet is onlangs herzien. De pilot biedt mogelijkheden belanghebbenden in een vroege fase van een initiatief te betrekken. Ook initiatiefnemer NAM wil daaraan graag meewerken. Het ministerie kan binnen de Rijkscoördinatieregeling (RCR) die op het Ternaard gasveld van toepassing is, tijd en ruimte maken voor zo’n benadering.

Hoe verder
In de komende maanden worden de voorbereidingen voor het omgevingsproces getroffen. Daarna wordt bekend gemaakt hoe en op welke wijze belanghebbenden worden betrokken bij het omgevingsproces.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie