Bruggen bouwen in Noordoost-Fryslân

Dinsdag 12-02-2019
DE WESTEREEN - Noardeast een nieuw begrip? Sinds 1 januari 2019 bestaat de kersverse gemeente Noardeast-Fryslân. Samen met de gemeente Dantumadeel vormen zij het werkgebied van de Stichting Present Noordoost Friesland. Alweer 6 jaar timmert de Stichting Present NOF hier aan de weg, of beter gezegd aan de brug!      

Stichting Present wil namelijk een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en die mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wat Present onderscheid van andere vrijwilligersorganisaties is, dat Present start bij mensen die iets voor een ander willen doen en dit aanbod graag wil verbinden met mensen die geen sociaal netwerk hebben en de middelen om aan hun hulpvraag te voldoen.

De hulp wordt aangeboden in de vorm van een project van een dag(deel). Zo’n 7 jaar geleden zijn de eerste initiatieven genomen om te kijken of er draagvlak is voor zo’n stichting. Het lijkt Present nu een geschikte tijd, om belangstellenden uit de gemeenten Noardeast- Fryslân, Dantumadeel en de partners van de stichting gelegenheid te geven eens nader kennis te maken met het vrijwilligerswerk van Present.

Wat doet Present nu precies? Hoe komt die brug tot stand? Aan wat voor projecten moet je precies denken? Dit willen we graag doen in de vorm van een soort Presentmarkt. Deze markt houden we in een centrale plaats van ons werkgebied. Daarom nodigen we belangstellenden donderdag 7 maart a.s. uit voor de presentatie van Present NOF in de Kazerne, Mûnewei 17, 9271 AV in De Westereen. Inloop vanaf 15.30 uur en centrale opening 16.00 uur. Einde ongeveer 18.00 uur. Wij kijken ernaar uit om u welkom te heten.

                                                                                      

terug naar overzichtVandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie