ChristenUnie is tegen opening van winkels op zondag

Vrijdag 27-01-2017
FRYSLâN - Al een poosje wordt door gemeenteraden in ons land besloten tot winkelopening op zondag. Vandaar dat ook aan onze fractie de vraag gesteld wordt hoe wij hier in staan. Staat dit ter discussie?

Wat onze fractie ChristenUnie betreft staat dit niet ter discussie. Ons verkiezingsprogramma is hier duidelijk over: ChristenUnie Dantumadiel is tegen de opening van winkels op zondag. Daarom hebben wij dat ook vastgelegd in het coalitieakkoord van 2014.

Waarom is ChristenUnie Dantumadiel tegen en waarom hebben we het er nu over? We hebben het er nu over, omdat in week 5 van dit jaar in de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag op tafel komt waarin een onderzoek onder ondernemers gevraagd wordt of zij open willen op zondag.

Juist voor deze ondernemers kan het open zijn op zondag hen de das om doen. Kleine ondernemers worden benadeeld, omdat zij er wellicht voor kiezen niet open te gaan en daardoor binnen de gemeente beconcurreert worden met die vergelijkbare (grotere) ondernemers die wel open willen. Ook hebben winkels kosten aan gas, elektriciteit en arbeidskrachten, die niet door een hogere omzet wordt gedekt. Immers consumenten kunnen hun euro maar één keer uitgeven. Dit zijn dus economische redenen om geen winkelopening te willen op zondag.

Wat ook speelt zijn de sociale redenen. In Nederland zijn we gewend aan een vrije zondag of zondag als dag voor de kerkgang. Ook het familieleven speelt een grote rol op zondag. Met elkaar zijn, elkaar opzoeken, met elkaar naar de kerk gaan. Dit is belangrijk voor veel mensen.
Voor onze fractie is de principiële reden de belangrijkste. De zondag is een dag voor bezinning, voor kerkbezoek, voor reflectie.

Hoewel in sommige gemeenten blijkbaar reden gevonden wordt tot de zondagsopening te besluiten, is dat voor onze fractie ChristenUnie niet het geval.

Namens fractie ChristenUnie Dantumadiel

terug naar overzicht


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie