Circulair Fryslân, Better Wetter en jonge Salomons in WNS

Zaterdag 23-03-2019
DE WESTEREEN - Zaterdag kwamen weer verschillende items voorbij in de Weekend Nieuwsshow. In het eerste uur kwam Omrop Fryslân verslaggever René Koster om een analyse te geven van de afgelopen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen.

Hij gaf aan dat het bij deze verkiezingen meer ging om de landelijke onderwerpen dan de provincie en benoemde als grootste partij de stemgerechtigden die thuisgebleven waren. Houkje Rijpstra van Circulair Fryslân kwam in de studio langs. Zij sprak over de ambitie om Fryslân als meest circulaire regio van Europa in 2025 waar te maken. Daarom heeft de Vereniging Circulair Friesland Friese overheden gemobiliseerd tot het ondertekenen van het ambitiedocument Circulaire Economie. Het gaat daarbij om in 2020 10% van de product circulair in te kopen en circulair geproduceerd straatmeubilair en auto’s te gebruiken met niet-fossiele brandstoffen.

Met boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer spraken we over de realisatie van een broedeiland voor een kolonie visdieven in de Zwagermieden. Het is een compensatiemaatregel voor het verdwijnen van de broedlocatie op het dak van het Sikkemahûs in De Westereen. Tjeerd Veenhoven van het project Better Wetter gaf uitleg over de zoektocht naar nieuwe duurzame alternatieven voor (water)problemen. Schoner water is het doel. Isolatiemateriaal is vaak vervuilend. De Lisdodde en garnalen blijken perfect te gebruiken als isolatiemateriaal.

Reporter Jitske de Hoop vroeg in de op straatrubriek aan willekeurige mensen of zij meer angst hadden naar aanlieding van de aanslag in de tram in Utrecht. Zij kwam in de studio langs om een toelichting te geven. De veiligheidsregio Fryslân had in een gesprek met haar aangegeven dat er geen aanleiding was om het Veiligheidsprotocol voor onze provincie aan te passen. Op 17 maart waren de audities voor de rol van de jonge Salomon voor het theaterstuk van het Kolllumer Oproer. Alle drie gecaste Salomons voor die rol namen plaats achter de microfoon in de studio om over de auditie te vertellen en waarom zij graag willen deelnemen aan het stuk.

De column van de week was van Thomas Rickal en ging over zijn ervaring na de aanslag in Utrecht. Als laatste werd er gebeld met Marco Verbeek van het project Holwert oan See. Hij vertelde over het op te richten projectbureau. Hierdoor komt de realisatie van het project weer een stap dichterbij.

De Weekend Nieuwsshow is iedere zaterdag tussen 11:00 uur – 14:00 uur te beluisteren op RTV NOF en terug te luisteren in de herhaling op zondag. Ook een interessant onderwerp? Mail naar wns@rtvnof.nl.

terug naar overzicht
Rene Koster sprak over de afgelopen verkiezingenHoukje Rijpstra van Circulair FrieslandDe 3 jonge Salomons voor het Kollumer Oproer
© Foto's: Jaap van der Laan


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie