Damwâld heeft nieuwe bijnaam: Cichorei City

Maandag 09-07-2018
DAMWÂLD - Onder een strakblauwe lucht was er verleden zaterdag feest en grote drukte op het 10 jarig jubileum van (openlucht)museum De Sûkerei te Damwâld. Meer dan duizend mensen kwamen af op een scala van activiteiten voor jong en oud, muziek en zang door o.a. Griet Wiersma. Ook voor activiteiten van de ernaast gelegen camping Botniahiem was er op deze open dag veel belangstelling.

In het programma van de Sûkerei was er vanaf 11.00 uur een halfuur ingeruimd voor een ceremonieel intermezzo. Daarbij voerden achtereenvolgens de heer Willem Postma, secretaris van het Sûkereibestuur, de heer Jan de Jong van Botniahiem, Douwe Kommerie, voorzitter van Dorpsbelangen en de burgemeester van Dantumadeel, de heer Klaas Agricola het woord. Hiermee wilde men op deze “iepen mienskipsdei” het streven naar meer éénheid als een zelfbewuste en hechte dorpsgemeenschap tot uitdrukking brengen rondom een gemeenschappelijk stukje cultuurhistorie zoals De Sûkerei dat uitstraalt.

Bovendien werd het grote belang tot uiting gebracht om Damwâld en de gemeente Danumadeel meer op de kaart te zetten als mooie bestemming wat betreft natuur, cultuur en toerisme. Dit alles mede in het kader van Culturele Hoofdstad LF 2018.

Als klapstuk van de dag onthulde de burgemeester de nieuwe officieuze bijnaam van Damwâld voor wat o.a. de P.R. betreft: Cichorei City. Dit gebeurde door het wegnemen van een kleed van een nieuwe houten buiten zitbank waarvan in de rugleuning de nieuwe bijnaam is gegraveerd. In het verleden was Dantumadeel het belangrijkste centrum van de cichoreiteelt en telde maar liefst 26 drogerijen.

Nu is er dan al tien jaar een museum “De Sûkerei” (Fries voor cichorei) en is de cichoreiteelt en verwerking bezig aan een come back. Nu niet als koffievervanger maar voor de winning van inuline, een gezond ingrediënt dat in steeds meer producten wordt verwerkt. De teelt van cichorei neemt daardoor elk jaar toe .

Tenslotte gaf burgemeester Agricola aan graag ambassadeur van De Sûkerei te worden hetgeen met een groot applaus werd gewaardeerd.

terug naar overzicht
Damwâld, Cichorei City
© Foto's: Archief RTVNOF


Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie