Dorpenfederatie Kollumerland in gesprek met het college van b&w gemeente Kollumerland

Dinsdag 10-07-2018
KOLLUMERLAND C.A. - De dorpen federatie is een initiatief van de plaatselijke belangen cq  dorpsbelangen in de gemeente Kollumerland. Doelstelling: opkomen voor de belangen die dorps overstijgend zijn bij de ontwikkelingen binnen de gemeente Kollumerland,  tijdens de fusie en na de vorming van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

De Dorpenfederatie komt niet in de plaats van de plaatselijke cq dorpsbelangen deze blijven bestaan om de individuele belangen van het dorp te behartigen. Het bestuur van de federatie wordt gevormd uit bestuursleden van boven genoemde partijen. Een onafhankelijke voorzitter completeert het bestuur. De federatie heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de meeste politieke partijen die na de fusie de nieuwe gemeenteraad (indien gekozen) zullen vormen.

De gesprekken zijn met iedere politieke partij afzonderlijk gevoerd en zijn onderwerpen als bereikbaarheid van de regio (wegen), gaswinning, glasvezel-aanleg, opwekken energie en harmonisering van het beleid in de nieuwe gemeente. En dat er een lijsttrekkers debat op 12 november 2018 wordt gehouden.In het overleg met het college is deze avond gesproken over samenwerking tussen de dorpen en hoe de dorpenfederatie kan bijdragen en de nieuwe gemeente kan versterken.

Foto: Voor van links naar rechts

Voor: Wierd Kooistra (voorz Dorpenfederatie)  Rem Broekema-Stef Jorritsma-Wethouder Jelle Boerema-Lou Detmar

Achter: van links naar rechts   Bearn Bilker burgemeester -Wethouder Paul Maasbommel-Saapke Nijhhuis dorpen coordinator- Harmen Jonker gem secr-Sjoerd Hoekstra

terug naar overzicht
Meer info op www.rtvnof.nl
© Foto's: Sake Beerstra


Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie