Echtpaar Postma-te Nijenhuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zaterdag 31-03-2018
KOLLUM - Op zaterdag 31 maart 2018 werd het echtpaar Postma – te Nijenhuis uit Oudwoude benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door Burgemeester Bearn Bilker van Gemeente Kollumerland. c.a. in het gemeentehuis te Kollum.

Reinder Postma (61)

De heer Reinder Postma was van 1985 tot 1991 verbonden aan het Fries literair tijdschrift ‘Absint’. Decorandus was eindredacteur en verantwoordelijk voor de opmaak. Sinds 1989 is de heer Postma historisch onderzoeker. Hij doet onderzoek naar onopgeloste gebeurtenissen en individuele levensgeschiedenissen tijden de Tweede Wereldoorlog, met name in de regio Noordoos Fryslân. Hij schreef onder andere ‘De oorlog een gezicht gegeven-Kollumerland’ en ‘De oorlog een gezicht gegeven-Dokkum’. Bovendien leverde de heer Postma een bijdrage aan het onderzoek naar de luchtoorlog boven Friesland van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF). Ook leverde hij een bijdrage hierin voor de herdenking van de daarbij gesneuvelde militairen van de Royal Air Force. Hierbij ondersteunde decorandus bij de totstandkoming van een monument.

Daarnaast ondersteunde de heer Postma mensen bij het nazoeken van hun familiegeschiedenis. In het bijzonder met betrekking tot de opvang van Joodse onderduikers. Tevens ondersteunde de heer Postma bij het aanvragen van de Israelische onderscheiding ‘ChassidUmot ha-Olam’ (Rechtvaardige Onder de Volkeren) van het YadVashem-instituut in Jeruzalem voor diverse personen.

Tevens is decorandus actief op het terrein van regionale en lokale geschiedschrijving en schreef hij diverse publicaties over o.a. ‘beurdiensten op Dokkum en Leeuwarden’en het buitenhuis ‘Fogelsangh State en de ‘4th earl of Clancarty’ een Engelse edelman die een buitenhuis had in Oudwoude en tevens eigenaar was van Rottumeroog.

Van 1991 tot 2002 was de heer Postma vrijwilliger bij de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Daarnaast was hij redactielid van het verenigingsblad ‘De Sneuper’. Van 1993-2011 was de heer Postma secretaris van het heraldische college van de ‘Fryske Rie foarHeraldyk van de FryskeAkademy te Leeuwarden.

Yvonne te Nijenhuis (56)

Mevrouw Yvonne te Nijenhuis is sinds 1989 actief als auteur en historisch onderzoeker. Decoranda ondersteunt haar echtgenoot bij zijn historisch onderzoek naar onopgeloste gebeurtenissen en individuele levensgebeurtenissen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Decorandus bedacht nieuwe onderwerpen, verzorgde de ordening van de brondocumenten en deed de correctie en redactie van publicaties en artikelen.

Yvonne te Nijenhuis leverde een bijdrage aan de publicaties ‘De oorlog een gezicht gegeven, Kollumerland’ en ‘De oorlog een gezicht gegeven, Dokkum’. Daarnaast ondersteunde mevrouw het onderzoek naar de luchtoorlog boven Fryslân van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF) en de herdenking van gesneuvelde geallieerde militairen van de Royal Air Force.

Daarnaast hielp decoranda bij het nazoeken van individuele familiegeschiedenissen met betrekking tot de opvang van Joodse onderduikers. Tevens ondersteunde zij de SMAMF bij historische onderzoeken in de regio. Ook drieg zij bij aan elf publicaties op dit gebied. Van 1996-2000 was mevrouw voorzitter van gymnastiekvereniging ‘Samen Vlug en Sterk (SVS) te Oudwoude.

terug naar overzicht
Echtpaar Postma-te Nijenhuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje NassauEchtpaar Postma-te Nijenhuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje NassauMeer op www.rtvnof.nl
© Foto's: Sake Beerstra

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie