Werkzaamheden onderdoorgang Goddeloze Singel

Vrijdag 14-09-2018
FEANWÂLDEN - De Sintrale As is meer dan een weg alleen. Een gebied ter grootte van ongeveer 7000 hectare krijgt een flinke impuls. Onder andere door ontwikkeling van natuur, door herstel van elzensingels, door het verbeteren van landbouwstructuur en door de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe fiets- en wandelpaden. Deze projecten vallen onder de gebiedsontwikkeling van De Sintrale As. Elke maand licht men zo’n gebiedsproject eruit. Deze maand is dat: fietstunnel Goddeloze Singel.

Binnenkort start aannemer Heijmans, in opdracht van De Sintrale As en ProRail, met de werkzaamheden voor de fiets- en wandelonderdoorgang bij de Goddeloaze Singel te Feanwâlden. Door de aanleg van de tunnel ontstaat er een veilige fiets- en wandelverbinding en kan de overweg bij de Goddeloaze Singel worden afgesloten. Om de inwoners van het dorp te informeren werd er donderdag 13 september een inloopbijeenkomst georganiseerd in MFC ‘De Mienskip’.

De huidige overweg over het spoor voor fietsers en voetgangers via de Goddeloze Singel bij Kûkherne wordt als onveilig ervaren. Helemaal als er vanuit het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL) nog een extra trein per uur gaan rijden en de treinen langer worden (3 treinstellen i.p.v. 2). Dit vergt een verhoging van de veiligheid en als gevolg daarvan is besloten dat de overweg Goddeloze Singel wordt afgesloten met als vervanging een fietstunnel.

Om deze belangrijke fietsroute, die deel uitmaakt van het fietsknopennetwerk en tevens als historische route bekend staat, te kunnen blijven gebruiken wordt er iets westelijk van de huidige spooronderdoorgang van De Sintrale As onder het spoor een fietstunnel aangelegd. Aan de noordzijde van het spoor wordt nog een fietsverbinding aangelegd langs De Swimmer in noordelijke richting naar Djipswâl en zo naar De Westereen.

Onderzocht wordt of er ook nog een extra fietsverbinding naar Feanwâlden mogelijk is tussen het spoor en de huidige rondweg. Aan de zuidkant van het spoor sluit het fietspad aan op de Kûkhernewei waarna men via de Kûkhernewei naar de Westersingel richting Noardburgum kan fietsen. Bij de kruising Westersingel met De Sintrale As wordt een fietsbrug aangelegd. Hiermee blijft niet alleen een prachtig toeristisch fietspad behouden, maar worden ook fietspaden toegevoegd. Dit is een project uit de tweede fase van de Gebiedsontwikkeling. Provinciale Staten heeft deze maand met de financiering ingestemd.

terug naar overzicht
Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Goddeloze SingelInloopbijeenkomst over werkzaamheden Goddeloze SingelKijk voor meer foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: Koos Scherjon


Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie