Gerkesklooster Stroobos kiest voor nieuwe manier van besturen

Maandag 13-11-2017
GERKESKLOOST-STROOBOS - Dinsdag 7 oktober was een belangrijke avond voor de dorpen Gerkesklooster Stroobos. Deze avond stonden er een tweetal extra ledenvergaderingen op de planning. Een van Plaatselijk Belang en een van Ondernemers Vereniging Gerkesklooster Stroobos (O.V.G.S.). Een jaar geleden hebben de leden van beide verenigingen toestemming gegeven aan beide besturen om samenwerking te onderzoeken. Reden hiervoor is dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid geeft aan provincies en gemeenten. De gemeente gaat in de toekomst steeds meer verantwoordelijkheden door schuiven naar dorpen. Gerkesklooster-Stroobos wilde hier op anticiperen door de handen in één te slaan. In het afgelopen jaar hebben beide besturen onder leiding van Christiaan van der Molen gekeken hoe dit neer te zetten.

Afgelopen dinsdag werden de plannen gepresenteerd voor een nieuw op te richten “Dorpsraad”. Één bestuur met een zestal werkgroepen waarin projectmatig wordt gewerkt aan belangrijke thema’s in het dorp. Denk daarbij aan wonen, zorg, maar ook hoe behouden we de kracht van het ondernemen. Maar ook de bestaande accommodaties in het dorp en de huidige sport- en cultuurverenigingen. Waarom projectmatig werken ? Mensen staan niet meer in de rij voor een bestuursfunctie van 5 jaar. Bij een project weet je van te voren wanneer het start en wanneer het eindigt. Door te werken met verschillende thema’s kunnen mensen die beroeps- of hobbymatig affiniteit hebben met een bepaald thema, bezig zijn met iets waar ze kennis van zaken hebben. Hierbij onderscheid makend in meedenkend en uitvoerend. We willen de talenten van iedere inwoner en / of ondernemer gebruiken om de leefbaarheid van Gerkesklooster-Stroobos te vergroten.

“Je moet mij als een financiële man niet vragen om een hoekje te straten of iets te timmeren”, aldus Christiaan van der Molen. Afgelopen dinsdag werd dit gepresenteerd aan de beide dorpen, aan de leden van Plaatselijk Belang en O.V.G.S. Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen. Hierna werd het voorstel in stemming gebracht. Bij Plaatselijk Belang was 84% van de uitgebrachte stemmen voor en bij O.V.G.S. was dit 88%. Beide vereniging zijn erg trots en tevreden over het resultaat. Beide verenigingen zullen op korte termijn een laatste “beëindigings-ledenvergadering” organiseren. Tevens zal dan gecommuniceerd worden hoe en wanneer de nieuwe “Dorpsraad” opgericht gaat worden.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie