Geslaagde gezamenlijke jeugdpartij kaatsen

Zondag 08-07-2018
PAESENS MODDERGAT - Vrijdag 6 juli werd er in Paesens-Moddergat een gezamenlijke jeugdpartij gehouden met Anjum en Morra-Lioessens. De opkomst was weer net zoals vorig jaar geweldig. Er kon in zeven categorieën gekaatst worden. Mede door het prachtige weer werd het een zeer geslaagde kaatsavond.

Kabouters
1e prijs: Marwin Boonstra en Jelle Rosier
2e prijs: Jente Hoekstra en Sandra Bandstra
1e prijs herkansing: Janet v/d Meulen en Merwin Koree
2e prijs herkansing: Harke Slagman en Famke de Jong
Welpen jongens
1e prijs: Niek Dijkstra en Renke Jacob Cuperus
2e prijs: Marten Jan Koree en Jakob Lieuwe Klimstra
Welpen meisjes
1e prijs: Jeltsje Castelijn en Renske Elzinga
2e prijs: Willianne Wijtsma en Sinne de Vreeze
3e prijs: Anna Geke Dijkstra en Anke Haaksma
Pupillen jongens
1e prijs: Albert Vogel
2e prijs: Jelle Rense Lei
Pupillen meisjes
1e prijs: Gea Sipma en Femke Bouma
2e prijs: Leann Wijma, Joke de Jong en Gelbrich v/d Leest
Schooljongens/ jongens
1e prijs: Johan Sipma, Wybren de Jong en Folkert Jelmer Visser
2e prijs: Arjen Schregardus en Thijn Haaima
Schoolmeisjes/ meisjes
1e prijs: Eline Koree
2e prijs: Klasina Hovinga

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie