Hasto wat tiid oer? Wij ha minsken te koart! Sille wij ris wat ôfprate?

Maandag 13-05-2019
DOKKUM - Hasto wat tiid oer? Wij ha minsken te koart! Sille wij ris wat ôfprate? Bij de inloop ‘Freegje Mar’ in de bibliotheek zijn  donderdag  16 mei verschillende organisaties uit Dokkum en omgeving aanwezig die meer kunnen vertellen over vrijwilligerswerk in zorg en welzijn in Dokkum en omgeving.

Iedereen die erover denkt om vrijwilligerswerk te gaan doen en het leuk vind om andere mensen te ontmoeten is van harte welkom.
Het Vrijwilligerssteunpunt Welzijn Het Bolwerk is aanwezig om te vertellen over Maatjesprojecten  en over Huisbezoekprojecten.  Verschillende organisaties  zoeken nog nieuwe vrijwilligers; zoals  Humanitas , De Zonnebloem, De VPTZ, UVV Dokkum, Stichting Welzijn het Bolwerk.

Een  coördinator van de VPTZ vertelt meer over het werk van de  Stichting Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg Noordoost –Friesland .  Deze  vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom!

De vrijwilligerscoördinator van het UVV Dokkum , Unie van Vrijwilligers afdeling Dokkum is aanwezig om meer informatie te geven. Het UVV heeft ongeveer 480 vrijwilligers, die actief zijn in alle zorginstellingen in Noordoost Friesland en Ameland. De huidige groep vrijwilligers kan nog worden uitgebreid!

Inloopspreekuur  Freegje Mar !
Bibliotheek  Dokkum
16 mei
14.30-17.00 uur

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie