Herinrichting park en transferium Feanwâlden stap dichterbij

Dinsdag 04-12-2018
FEANWÂLDEN - Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van park en transferium in Feanwâlden is klaar. Deze herinrichting is onderdeel van het project Kansen in Kernen. Met Kansen in Kernen werken provincie Fryslân en de gemeente Dantumadiel samen om de dorpen na aanleg van De Sintrale As mooier en verkeersveiliger te maken.

Op 20 november 2018 heeft het college van de gemeente Dantumadiel het definitief ontwerp (DO) vastgesteld. Met de vaststelling van het DO is de uitvoering van het project een stap dichterbij gekomen. De start van de uitvoering staat gepland in het voorjaar van 2019. Inwoners van Feanwâlden konden eerder dit jaar kennisnemen van het ontwerp tijdens een druk bezochte inloopbijeenkomst. Hier werd positief gereageerd op het ontwerp van Karres+Brands.

Park als groene hart van Feanwâlden
Nu het doorgaande verkeer gebruik kan maken van De Sintrale As, hoeft dit niet meer door Feanwâlden te rijden. Dat biedt kansen voor de inrichting van Feanwâlden. De Suderwei is al heringericht als mooie dorpslaan. Nu is de planvorming voor de Rûnwei en het gebied rondom het station ook klaar. De Rûnwei wordt geheel verwijderd. Na het opruimen van de Rûnwei ontstaat tussen het dorp en het station een gebied dat wordt ingericht als een multifunctioneel park. Het nieuw aan te leggen park herbergt straks diverse functies/ verblijfsgebieden. Ter hoogte van de school zijn sport-en-spel-zones te vinden. Het park heeft daarnaast gebieden afgewisseld met intensief en extensief beheer. De padenstructuur door het park zorgt voor verschillende wandelroutes/ hardlooprondjes. Een belangrijk aandachtspunt in de inrichting is een goede verbinding tussen het stationsgebied en het dorp Feanwâlden.

Transferium – OV ontsluiting voor de regio
Langs het spoor wordt een nieuwe weg aangelegd, die aansluit op de doorgaande weg naar Dokkum en die aan de andere kant aansluit op de Suderwei. De nieuwe weg langs het spoor zorgt voor een goede bereikbaarheid van het station, zowel voor bussen als auto’s en ander verkeer. Het stationsgebied wordt ingericht als een OV-transferium: een overzichtelijk busplatform en stationsgebied met voldoende parkeergelegenheid om overstappen van auto op Openbaar Vervoer mogelijk te maken. Het transferium in Feanwâlden zorgt voor een goede ontsluiting per Openbaar Vervoer voor de hele regio. Het transferium wordt tevens een toeristisch overstappunt. Onderdeel van het project is de verbouw van het stationsgebouw. Hiervoor wordt nog gewerkt aan het Definitieve Ontwerp.

Kansen in Kernen
Feanwâlden is het laatste van zes dorpen dat wordt heringericht binnen het project Kansen in Kernen, oftwel KIK. Nu de Sintrale As in gebruik is genomen, komt er veel minder doorgaand verkeer door Feanwâlden. Dit biedt kansen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp te vergroten. Om dit soort kansen te benutten voeren provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel gezamenlijk het project KIK uit. Naast Feanwâlden zijn binnen KIK ook de kernen Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Damwâld en De Falom heringericht. In Feanwâlden is de herinrichting KIK gecombineerd met de aanleg van het OV-transferium. Beide projecten maken ook deel uit van de Agenda Netwerk Noordoost.

terug naar overzicht
Herinrichting park en transferium Feanwâlden stap dichterbij
© Foto's: Karres + Brands


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | Gerjan op Dreef
Klik hier voor programma- informatie