Herstellende landbouw en vitale bodems! Daar zit muziek in! Voor landbouw, natuur en maatschappij!

Woensdag 13-11-2019
LEEUWARDEN - “Niet stront maar kunstmest is het probleem van de landbouw. Niet de helft minder vee maar minder kunstmest strooien en ammoniak binden. Met logisch blijven nadenken en meer de kracht van kringlooplandbouw inzetten is er zoveel te winnen. Een vitale bodem is een verdien- en dienmodel”.

Aldus Theo Mulder. Hij is een koploper in het pleiten voor herstellende landbouw en vitale bodems. Van huis-uit boer, al weer jaren eigenaar van een agrarische groothandel, voorzitter van Symphony of Soils en mede-organisator van Festival B (Bodem). In de loop der tijd heeft hij zich ontwikkeld tot bodemexpert. Belangrijk vindt hij, want er staat wat op het spel: “Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die balans is nu verstoord. Een ander gebruik van de bodem is nodig en is mogelijk. It kin tûker’.

Ook in de actuele stikstofdiscussie laat hij van zich horen en geeft hij kansen aan. Op maandag 18 november organiseert de FMF (Friese Milieu Federatie) een GroenLunch waarin Theo Mulder zijn visie op vitale bodems en herstellende landbouw toelicht. Van 12-13 uur bij de Kanselarij (Turfmarkt 11, Leeuwarden). Aanmelden via www.fmf.frl is verplicht, deelname is gratis.

In de lezing wordt ook stilgestaan bij het Rabobank Food Forward-programma. Centraal in dit programma staat het voedselproductiesysteem. Vanuit alle sectoren is gewerkt aan duurzame oplossingen, nieuwe verdienmodellen en innovaties. Het educatieve concept ‘Vitale bodems = Vitale toekomst’ is een van de uitkomsten.

terug naar overzicht
Niet stront maar kunstmest is het probleem van de landbouw
© Foto's: Archief RTV NOF


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Lytse klankjes
19:00-21:00 | Gospel Time
21:00-22:00 | Geloven & Beleven
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie