Informatieavond over carbidschieten Kollumerland c.a.

Zaterdag 10-11-2018
KOLLUM - Woensdag werd een informatieavond in het gemeentehuis in Kollum over wijziging regels over carbidschieten goed bezocht. Iedereen was harte uitgenodigd om plannen met de gemeente te bespreken en de nodige afspraken te maken.

Met ingang van 2018 hebben carbidteams toestemming nodig van de burgemeester van Kollumerland c.a. als je carbid wilt afschieten! Dit is dus anders dan in voorgaande jaren: je moet nu toestemming vragen om carbid af te schieten! De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijg je een aanwijsbesluit.

Waarom deze wijziging?
De vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a., de DDFK gemeenten, zijn op alle terreinen bezig het beleid zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Voor carbidschieters in Dantumadiel, Dongeradeel en Ferwerderadeel gold al dat ze toestemming bij de burgemeester moesten vragen. Vanaf 2018 geldt dit dus ook voor de carbidschieters van Kollumerland c.a. De regels voor carbidschieten zijn vanaf 2018 in alle vier gemeenten hetzelfde. Vraag op tijd aan – vóór 7-12-2018

Men moet zich aanmelden bij de gemeente om toestemming te krijgen van de burgemeester. Men kan hiervoor gebruik maken van het meldingsformulier dat je vindt op www.ddfk.nl. Dit meldingsformulier moet vóór 7 december a.s. worden ingediend. Deze kan digitaal worden ingevuld en opgestuurd maar kan ook per post bij de burgemeester van Kollumerland c.a. (adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum). Let op: aanvragen die na 7 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

terug naar overzicht
Informatieavond over Carbidschieten Kollumerland c.a.Informatieavond over Carbidschieten Kollumerland c.a.Meer foto's & informatie op www.rtvnof.nl
© Foto's: Sake Beerstra


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | Gerjan op Dreef
Klik hier voor programma- informatie