Kaatsen KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier · Foto('s): Kf de Trije Doarpen
  Kf de Trije Doarpen

Kaatsen KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

zondag 11 augustus 2019

Zaterdag 10 augustus waren de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door Hoesman Catering & Attractie verhuur uit Niawier en Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum.

In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst. Na twee gewonnen omlopen had het partuur Jan Bandstra en Pieter den Breejen een goede uitgangspositie voor de eerste prijs. Het zou echter anders lopen. Doordat ze hun laatste partij verloren, tegen het partuur Matthys Rennema en Jan-Tymen Eisma hadden ze helemaal geen prijs. En gingen de kransen naar het partuur Matthys Rennema c.s. De tweede prijs ging naar het partuur Sjouke Beimers en Iwan Hiddinga.

In de B-klasse stonden er 9 parturen op de lijst. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Otte Algra en Pieter Siebe Cuperus en het partuur Thomas Bouma en Jelvin Kaper. Het partuur Thomas Bouma c.s. won deze finale met 3-5 0-6. De derde prijs ging naar het partuur Wessel Zijlstra en Peder Dijkstra. De finale in de verliezersronde werd gewonnen door het partuur Marten Daaf Alkemade en Folkert Jelmer Visser. Zij versloegen het partuur Durk Bootsma en Remco Post en 5-3 6-0.

Tot slot wil ik alle kaatsers bedanken voor hun sportieve houding tijdens alle partijen. Natuurlijk kan een wedstrijd niet zonder de nodige vrijwilligers. Ik wil de scheidsrechters, keurmeesters en een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan deze wedstrijd bedanken.

Uitslagen;

A-klasse (4 parturen)
1 Matthys Renema (Heeg), Jan-Tymen Eisma (Franeker)
2 Sjouke Beimers (Bitgummole), Iwan Hiddinga (Sint Annaparochie)

B-klasse (9 parturen)
Winnaarsronde
1 Thomas Bouma (Easterlittens), Jelvin Kaper (Sint Annaparochie)
2 Otte Algra (Leeuwarden), Pieter Siebe Cuperus (Oosternijkerk)
3 Wessel Zijlstra (Nijland), Peder Dijkstra (Hantumhuizen)

Verliezersronde
1 Marten Daaf Alkemade (Dronryp), Folkert Jelmer Visser (Lioessens)
2 Durk Bootsma (Tirns), Remco Post (Sexbierum)

Kaatsen KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier · Foto('s): Kf de Trije Doarpen
Kaatsen KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier · Foto('s): Kf de Trije Doarpen
Kaatsen KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier · Foto('s): Kf de Trije Doarpen
Kaatsen KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier · Foto('s): Kf de Trije Doarpen
  Kf de Trije Doarpen

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 08:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 08:00 - 09:00
  Harteklanken
  Tijdens het ontbijt op zaterdagochtend brengt RTV NOF geestelijke Harteklanken.
 • 09:00 - 11:00
  Klankbord
  Geestelijk verzoekplaten programma. Tijdens het programma bestaat de mogelijkheid om telefonisch een lied met een boodschap aan te vragen voor een zieke of jarige of gewoon zomaar.
 • 11:00 - 14:00
  Weekend Nieuwsshow
  Luchtig lunchprogramma, waarin nieuws en actualiteiten op een toegankelijke manier worden besproken.
 • 14:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 20:00
  Hollandse toppers
  Elke zaterdagavond hoor je Tinus uit je speakers komen. De gezelligste hits en meezingers komen voorbij in Hollandse toppers!
 • 20:00 - 23:00
  Hollands op zijn best
  Nederlandstalig verzoekplaten-programma voor iedereen, voor jong en oud. Bel voor een plaat naar (0511) 44 12 02.
 • 23:00 - 00:00
  Hollandse Nacht
  Nonstop de beste Nederlandstalige muziek.
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact