Kaatsen KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

Zondag 11-08-2019
NIAWIER - Zaterdag 10 augustus waren de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door Hoesman Catering & Attractie verhuur uit Niawier en Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum.

In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst. Na twee gewonnen omlopen had het partuur Jan Bandstra en Pieter den Breejen een goede uitgangspositie voor de eerste prijs. Het zou echter anders lopen. Doordat ze hun laatste partij verloren, tegen het partuur Matthys Rennema en Jan-Tymen Eisma hadden ze helemaal geen prijs. En gingen de kransen naar het partuur Matthys Rennema c.s. De tweede prijs ging naar het partuur Sjouke Beimers en Iwan Hiddinga.

In de B-klasse stonden er 9 parturen op de lijst. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Otte Algra en Pieter Siebe Cuperus en het partuur Thomas Bouma en Jelvin Kaper. Het partuur Thomas Bouma c.s. won deze finale met 3-5 0-6. De derde prijs ging naar het partuur Wessel Zijlstra en Peder Dijkstra. De finale in de verliezersronde werd gewonnen door het partuur Marten Daaf Alkemade en Folkert Jelmer Visser. Zij versloegen het partuur Durk Bootsma en Remco Post en 5-3 6-0.

Tot slot wil ik alle kaatsers bedanken voor hun sportieve houding tijdens alle partijen. Natuurlijk kan een wedstrijd niet zonder de nodige vrijwilligers. Ik wil de scheidsrechters, keurmeesters en een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan deze wedstrijd bedanken.

Uitslagen;

A-klasse (4 parturen)
1 Matthys Renema (Heeg), Jan-Tymen Eisma (Franeker)
2 Sjouke Beimers (Bitgummole), Iwan Hiddinga (Sint Annaparochie)

B-klasse (9 parturen)
Winnaarsronde
1 Thomas Bouma (Easterlittens), Jelvin Kaper (Sint Annaparochie)
2 Otte Algra (Leeuwarden), Pieter Siebe Cuperus (Oosternijkerk)
3 Wessel Zijlstra (Nijland), Peder Dijkstra (Hantumhuizen)

Verliezersronde
1 Marten Daaf Alkemade (Dronryp), Folkert Jelmer Visser (Lioessens)
2 Durk Bootsma (Tirns), Remco Post (Sexbierum)

terug naar overzicht
1e schooljongens A klasse1e schooljongens B klasse1e-VR-schooljongens-B-klasse
© Foto's: Kf de Trije Doarpen


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | Gerjan op Dreef
Klik hier voor programma- informatie