Koninklijke Oosterhof Holman aan de slag met herinrichting Diepswallen Kollum

Donderdag 14-06-2018
KOLLUM - Koninklijke Oosterhof Holman uit Grijpskerk heeft de opdracht gegund gekregen om de Ooster- en Westerdiepswal en directe omgeving fors aan te pakken en in oude luister te herstellen.

De Ooster- en WesterdiepswalDiepswallen en directe omgeving worden de komende tijd fors aangepakt. De direct aanleiding van de herinrichting is de slechte staat van de houten walbeschoeiing aan de Ooster- en Westerdiepswal te Kollum. Dit geldt ook voor de brug over de Voorstraat en de voetgangersbrug tussen de Ooster- en Westerdiepswal.

De gemeente Kollumerland c.a. ziet dit als een unieke kans om het historische centrum van Kollum weer in oude luister te herstellen. Ook koninklijke Oosterhof Holman is ingenomen met het project. “Het is een uitdagend en complex project. Om er een succes van te kunnen maken, moeten omgeving, opdrachtgever en bouwteam intensief samenwerken”, aldus Harm Beerda van Koninklijke Oosterhof Holman. “Een uitdaging die we graag aangaan, want wij gaan voor een tevreden omgeving en een tevreden opdrachtgever!”

De herinrichting zal plaatsvinden op basis van een visiedocument dat gemaakt is met behulp van de inbreng vanuit diverse informatieavonden.Ook hebben diverse partijen uit de mienskip actief meegewerkt aan deze visie. Hierdoor is een breed draagvlak ontstaan voor de herinrichting. De visie is een totaal plan geworden voor de hele openbare ruimte van en rond de Diepswallen.

Het ‘Visiedocument herinrichting Ooster- en Westerdiepswal’ kunt u nalezen op de website van de gemeente Kollumerland c.a.: www.kollumerland.nl en op facebook: www.facebook.com/Kademurenkollum

terug naar overzicht
Meer info op www.rtvnof.nl
© Foto's: Archief Foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie