KV Warber Bliuwe viert 75-jarig jubileum

Maandag 17-09-2018
MOARRE-LJUSSENS - Om negen uur zaterdagmorgen was er koffie met oranjekoek op het sportveld Tusken de Doarpen te Morra/Lioessens. Op de versnapering prijkte het nieuwe logo van kaatsvereniging Warber Bliuwe. De dorpen waren uitgelopen voor de vereniging die deze dag haar 75-jarig jubileum vierde.

Opgericht in de oorlog door Andries Brandsma, Jan Iedema, Douwe Terpstra en Age Heegstra. Een vereniging die vijfenzeventig jaar jong en dynamisch haar naam eer aandoet. De vlaggen hingen uit in de tweelingdorpen waarin de aloude Friese kaatssport zich kan verheugen op veel leden en een dito bloeiend bestuur. Ook de voorzitter van de KNKB Wigle Sinnema roemde de beide Noordoost Friese dorpen hierin. Hij kreeg het woord van voorzitter van KF Warber Bliuwe, Bouwe Stiemsma nadat deze 173 kaatsers en belangstellenden welkom had geheten en een historisch beeld had geschetst van 75 jaar kaatsgeschiedenis. Wethouder Pytsje de Graaf was gekomen met haar man Harke die ooit op dit kaatsveld als 11 jarig jongetje zijn eerste kaatsmedaille had gewonnen. Ook zij feliciteerde het bestuur met deze feestelijke herdenking.

Warner Veldman vertegenwoordigde de Kaatsfederatie Dongeradeel en bracht namens deze gelukwensen. Het kaatsveld ooit aangekocht van boer Sietse Ozenga was tot op de centimeter vol gelegd met perken waarop maar liefst 9 categorieën meededen. Rondom het veld en in de daarvoor opgezette feesttent werd gekeken en werden herinneringen opgehaald. Want ook van buiten de provincie waren er oud leden gekomen om dit ‘barren’ mee te maken. De nog niet kaatsende jeugdigen bevonden zich op een springkasteel of konden poppenkast kijken. Kortom een familiedag pur sang.

Nadat de laatste slag was gevallen en bij sommigen pijnlijke handen waren gekoeld was er tijd voor een gezellig samenzijn in de tent die grensde aan het verenigingsgebouw de Lêste Stuit, zes jaar geleden gerealiseerd door een enthousiaste groep dorpelingen en kaatsers. Bouwe Stiemsma gaf een overzicht van 75 jaar kaatsgeschiedenis van Morra/Lioessens die veel topkaatsers heeft gekend en zich hierin nòg mag verheugen. Hij noemde de namen van Jan-Jippes Holwerda, Haaije Slagman, Renze Stiemsma en Wiltje Wytsma. De frustraties dat het partuur van Haaije, Wiltje en Renze nooit de Bond had weten te winnen en als figuurlijke Joop Zoetemelk 5 keer tweede waren geworden.

Revanche was er gekomen op het tegenwoordige NK 50+ Waarmee Renze Stiemsma, Tjeerd-Jan Boomsma en Klaas de Haan in 2017 als eerste eindigden. De huidige generatie, Auke Boomsma, Jelle-Jaap Stiemsma en Gerben-Hein Wytsma wonnen dit jaar de 5e prijs op het NK senioren en Auke Boomsma kaatste mee op de P.C. Vorig jaar met Jelle-Jaap Stiemsma en Anjumer Sip-Jaap Bos wiens vader in Lioessens werd geboren…

Ook Gerben Hein Wytsma kaatste in 2008 en 2009 op de PC. Voor kleine dorpen een rijke oogst. die hopenlik nog generaties lang zich mag verheugen in eenzelfde rijke kaatshistorie. Na deze reis door de tijd was het tijd voor cabaret en muziek. In een humoristische sketch werden bovengenoemde kaatsers lichtelijk gepersifleerd tot grote hilariteit van alle aanwezigen en zijzelf. Kaatsen in Morra/Lioessens leeft en mag zich hopelijk nog generaties lang verheugen in eenzelfde rijke kaatshistorie.

Uitslagen:

A klasse
1e prijs: Adol Braaksma, Oane Westra en Gerben Hein Wijtsma
2e prijs: Wilbert Hiemstra, Meindert Lieuwe Jansma en Auke Boomsma

B klasse
1e prijs: Lieuwe Klimstra, Renze Stiemsma en Harm Klaas Visser
2e prijs: Jan Berend Sipma, Jan de Haan en Tjeerd Jan Boomsma
3e prijs: Hendrik Feenstra, Andre Braaksma en Johan Dijkstra

1e vr: Niels Wijga, Iepe Dijkstra en Jeroen Boonstra
2e vr: Menno Hoekstra, Arjen Schregardus en Siebe Feenstra

Dames
1e prijs: Alena Boonstra, Froukje Klimstra en Mynke Hoekstra
2e prijs: Maaike Westra, Tiny Schregardus en Gerda Elzinga

Jubileumklasse
1e prijs: Sieger Boonstra, Jan Haaksma en Klaas Dijkstra
2e prijs: Haaije Slagman,

Kneuzen
1e prijs: Neeltje Visser, Auke Stoer Elsinga en Gerben Wijtsma
2e prijs: Marrit Faber, Jan Boltjes en Klaas Jenne Wouda
3e prijs: Marjan Hoekstra, Willy Merkus en Rense Haaksma
3e prijs: Pieter Dijkstra, Kim Botma en Nutte Cuperus

1e vr: Eline de Haan, Aaltsje Grietsje Swart en Klaas Slagman
2e vr: Griet Hiemstra, Kerstin vd Wagen en Jelle vd Wagen
3e vr: Manouk Koopman, Jan Willem Wiersma en Leonard Klimstra
3e vr: Pietsje Wijtsma, Jetze Spijksma en Gerben Teitsma

Kabouters
1e prijs: Jente Hoekstra en Marwin Boonstra
2e prijs: Esger Ozenga en Arno Johannes Boersma
3e prijs: Harke Slagman en Sietske-Marije Westra, Almer Notenbomer

Welpen jongens/meisjes
1e prijs: Jurre Bakker en Ytsje-Aline Westra
2e prijs: Frederik Slagman en Nina-Mara Dijkstra

Pupillen meisjes/jongens
1e prijs: Jelle-jan Dijkstra en Emma Noordermeer
2e prijs: Jan-Willem Cuperus en Baukje-Anna Klimstra
3e prijs: Gea Sijtsma en Maybritt Boonstra

Jongens/schooljongens
1e prijs: Johan Sipma en Daniël Wouda
2e prijs: Jacob-Klaas Dijkstra en Freerk Slagman

Meisjes/Schoolmeisjes
1e prijs: Petra Feenstra en Anna Feenstra
2e prijs: Gerjanna Visser en Joanna Castelein

terug naar overzicht
KV Warber Bliuwe viert 75-jarig jubileumKV Warber Bliuwe viert 75-jarig jubileumKijk voor veel meer foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: KV Warber Bliuwe


Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie