Mediterend naar de zondag

Donderdag 10-01-2019
Waar:
Damwâld
Wanneer:
Zaterdag 02-02-2019
Er gaat op D.V. zaterdagavond 2 februari van 19.00 uur – 20.00 uur een nieuw interkerkelijk gebeuren van start onder de titel ‘mediterend naar de zondag.’ Het zaterdagavondprogramma is een gezamenlijk initiatief van vijf predikanten uit onderscheiden kerkverbanden en wordt gedragen door hun kerkenraden.

Het gaat om ds. K.H. Bogerd (herv. gem. Wâlterswâld), ds. G.J. Capellen (CGK Andreasgemeente Damwâld), ds. A.A. Egas (CGK Sionskerk Damwâld ), ds. H. de Greef (HHK Wâlterswâld) en ds. J.A. Mol (herv. gem. Driezum). Om de beurt leiden de predikanten ‘over hun kerkmuur’ een avond in het kerkgebouw van de gemeente van een ander kerkverband om daar van 19.00 uur tot 20.00 uur een meditatie te verzorgen omlijst met gebed en samenzang. Ds. Egas heeft dit initiatief genomen vanwege zijn verlangen naar het zoeken van eenheid. Hij hoopt samen met zijn collega predikanten dat de avonden in de Fryske Wâlden over en weer goed bezocht worden en een geestelijke eenheid ervaren mag worden. ‘Mediterend naar de zondag’ staat in het teken van bekende gelijkenissen uit de Bijbel; zoals het verloren schaap, de wijze en de dwaze bouwer, het mosterdzaadje, de onrechtvaardige rechter en de gelijkenis van het zaad.

Het is van groot belang om in een tijd van verval  elkaar te ontmoeten. In een samenleving waarin de kerk  meer en meer een randverschijnsel wordt, is het een grote zegen als er in eensgezindheid over de kerkmuren heen contacten zijn en er  geestelijke herkenning mag zijn. Daartoe is het gebed om de doorwerking van Gods Geest onmisbaar!  Laten wij dat met elkaar en voor elkaar mogen beoefenen.

Op zaterdag 2 februari gaat ds. K.H. Bogerd in ‘mediterend naar de zondag’ van start in de CGK Sionkerk te Damwâld (Haadwei 127) aanvang 19.00 uur. De toegang is vrij. Er wordt gecollecteerd voor het evangelisatiewerk. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting De tweede avond vindt plaats op 2 maart in de hervormde kerk te Wâlterswâld (Tsjerkeloane 75) en wordt verzorgd door ds. G.J. Capellen. De derde avond vindt plaats op 30 maart in de HHK kerk te Wâlterswâld (Tsjerkeloane 12) en wordt verzorgd door ds. A.A. Egas. De vierde avond vindt plaats op 27 april in de hervormde kerk te Driezum (Van Sytzamawei 8) en wordt verzorgd door ds. H. de Greef. De vijfde avond vindt plaats op 25 mei in de CGK Andreasgemeente te Damwâld (Foarwei 19)en wordt verzorgd door ds. J.A. Mol.

Mediterend naar de zondag
Datum Locatie Predikant Onderwerp
2 feb. 2019 CGK Damwoude Ds. K.H. Bogerd Gelijkenis van de onrechtvaardige rechter
2 maart 2019 HG Wouterswoude Ds. G.J. Capellen Gelijkenis van het mosterdzaad
30 maart 2019 HHK Wouterswoude Ds. A.A. Egas Gelijkenis van de zaaier
27 april 2019 HG Driesum Ds. H. de Greef Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden
25 mei 2019 CGK Broeksterwoude (Foarwei 19 te Damwoude) Ds. J.A. Mol Gelijkenis van het verloren schaap

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-07:00 | Hollandse Nacht
07:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Goed gestemd
09:00-11:00 | Kerkdienst
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow (Herh.)
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Tobias Post
20:00-22:00 | Rock on Air
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie