Nieuwsflits arbeidsmarkt Friesland · Foto('s): 

Nieuwsflits arbeidsmarkt Friesland

donderdag 16 mei 2019

Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af. Vooral vanuit technische beroepen zijn er minder WW-uitkeringen. Dit komt omdat er meer werk is in de bouw. Niet alle sectoren bieden goede kansen op werk. Werkzoekenden kunnen hun kansen verbeteren door over te stappen naar een andere sector. Het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn adviseert bij een overstap naar de zorg.  

In Friesland daalt aantal WW-uitkeringen in april
Eind april telde Friesland 10.633 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af met 650 uitkeringen (-6,3%). Met name vanuit technische beroepen daalt het aantal WW-uitkeringen. Bij de afname gaat het vooral om bouwberoepen. Veel bouwarbeiders werken via een uitzendbureau in de bouw. In de uitzendsector is de daling ook zichtbaar.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 19,8% (-2.619) minder WW-uitkeringen. De daling van het aantal WW-uitkeringen op langere termijn blijft hiermee doorzetten. Door de aanhoudende hoogconjunctuur zijn er meer kansen voor werkzoekenden. Met name de technische beroepen zijn kansrijk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn helpt richting kansrijke zorgberoepen
Ook in de zorg zijn er veel beroepen die goede kansen bieden op werk. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar verzorgenden ig en verpleegkundigen. Werkzoekenden in minder kansrijke beroepen kunnen baat hebben een overstap. Hiervoor kunnen zij terecht bij het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn.

Het Regionaal contactpunt Zorg en Welzijn is bedoeld voor iedereen die in de zorg of welzijn werkt of (opnieuw) in zorg en welzijn wil gaan werken en die een steuntje in de rug kan gebruiken bij het vinden van een passende baan. Bij dit contactpunt kan men terecht met vragen over werken in de zorg en welzijn. Ook kan er samen met een adviseur gekeken worden naar mogelijkheden in deze sector. De adviseurs bij het contactpunt hebben veel kennis van het werken in zorg en welzijn. Aanmelden is niet nodig. De adviseurs staan klaar en helpen elke twee weken (m.u.v. de bouwvak regio Noord) graag verder op onderstaande locatie:

UWV Leeuwarden
Stationsweg 1
Dinsdag 13.00 – 16.00 uur, alle even weken

In april afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 257.414. Dat is 2,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 267.667. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,8% (-10.253). Een jaar eerder telde Nederland nog 314.271 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 18,1% (-56.857).

Regionale verschillen
In april nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het Noorden een afname te zien.
– UWV verstrekte eind april in de provincie Groningen 9.119 WW-uitkeringen; 4,4% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind april 19,6% lager dan vorig jaar.
– Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in april af met 6,3% naar 8.404. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 21,5%.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 19:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 19:00 - 21:00
  Country Trail
  Country Trail is het programma, waar alle aspecten van de countrymuziek aan bod komen.
 • 21:00 - 22:00
  Brasstime
  Brasstime met Klaas Groenwold
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact