Noardeast-Fryslân presenteert coalitieakkoord

Donderdag 27-12-2018
DOKKUM - De coalitieagenda van de nieuw te vormen gemeente Noardeast-Fryslân is donderdag 27 december in Dokkum gepresenteerd. De coalitiepartijen CDA, FNP, S!N, ChristenUnie en VVD hebben de afgelopen weken onder leiding van (in)formateur de heer Theo Joosten een akkoord bereikt over de coalitieagenda en de verdeling van de portefeuilles.

Duurzaam akkoord

Het akkoord heeft de naam ‘Trochpakke! Mei elkoar foarút’. Het bevorderen van het economisch klimaat en de bedrijvigheid in Noardeast-Fryslân is belangrijk met het oog op werkgelegenheid, de economische vitaliteit, het verdienend vermogen van onze gemeente en de leefbaarheid in de kernen. In het kader van de energietransitie zullen diverse vormen van duurzame energiebronnen moeten worden aangewend om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het behalen van klimaat doelstellingen (o.a. lagere CO2 uitstoot). Eén van deze milieuvriendelijke bronnen is windenergie.

Gaswinning

De beslissingsbevoegdheid over gaswinning ligt bij het Rijk. De gemeente is tegen gaswinning. Het ministerie van EZK heeft aangegeven dat het omgevingsproces met gemeente en betrokkenen van invloed is op haar besluitvorming. Indien door het ministerie van EZK vervolgens besloten wordt tot gaswinning, is onze insteek in het omgevingstraject het gebied sociaal en economisch te versterken en heldere afspraken te maken over schadelijke effecten.

Winkels open op zondag

In de nieuwe gemeente is gekozen voor een model waarbij ondernemers elke zondag van 12.00 tot 18.00 de ruimte wordt geboden om hun winkels open te stellen en zelf de keuze hebben wel of niet open te gaan. M.b.t. de feestdagen wordt de gedachte van balans en afwegingsvrijheid doorgetrokken en is afgesproken voor Goede Vrijdag een sluitingstijd van 19.00 uur te hanteren en voor Eerste Kerstdag de regeling voor zondagsopenstelling (12.00 tot 18.00 uur).

Lees hier het hele coalitieakkoord van Noardeast-Fryslân

terug naar overzicht
Noardeast-Fryslân presenteert coalitieakkoordNoardeast-Fryslân presenteert coalitieakkoordMeer foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: Tim Groeneveld


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie