Noordoost-Friese initiatieven ontvangen prijs

Donderdag 08-11-2018
RAARD - Op maandag 5 november jl. vond in Raard de afsluitende bijeenkomst plaats van BIOGOV, een onderzoek dat opgezet was door de WUR, Universiteit Wageningen. Een deel van dit onderzoek vond plaats in Noordoost Fryslân.

Ook regio’s in België, Polen, Zweden, Spanje, Roemenië en Bulgarije werden nader onder de loep genomen. De Dokkumer stichting Elkenien Grien kwam -samen met enkele andere organisaties- in aanmerking voor een prijs op het gebied van plattelandsaangelegenheden, zoals biodiversiteit, werk, kennis, cultuur en zorg voor het milieu. Ook de omslag naar schonere brandstoffen en CO²-reductie werd onderzocht. Een internationaal gemêleerd gezelschap verzamelde zich maandag in dorpshuis De Nije Pôle om hun plannen en adviezen te presenteren.

Universiteit Wageningen had diverse buitenlandse gasten uitgenodigd voor een drieweekse leergang over de transitie in de (biologische) landbouw en biodiversiteit. Ook onze regio was daar intensief bij betrokken. De deelnemers van de leergang kwamen uit verschillende Afrikaanse landen, India, Oostenrijk, Guatemala en uit onze regio.

Vragen als ‘wanneer de landbouw een transitie inzet naar meer natuur-inclusiviteit, welke kansen en bedreigingen zijn er dan?’ werden besproken. De ervaringen van de buitenlandse onderzoekers hielpen om op lokaal niveau de verschillende wensen en belangen op elkaar af te stemmen. Een van de conclusies was dat boeren, burgers, overheden en belangenorganisaties het nut van een landbouwtransitie inmiddels (wereldwijd) inzien, maar dat de initiatieven om die transitie mogelijk te maken nog veel te gefragmenteerd zijn. Echte, wezenlijke successen zijn alleen te behalen als er met grote groepen en organisaties gezamenlijke afspraken worden gemaakt, “want alleen kunnen we het niet”, aldus Thom Feddema.

Er was deze ochtend ook nog voor de verzamelde deelnemers een prijs van 1000 euro in totaal, te verdelen onder diverse projecten. Een mooie aanmoediging voor de winnaars om hun vooruitstrevende werk voort te zetten. Zo won Thom Feddema met zijn biodiversiteitsproject, Anke Bijlsma met haar culturele project de Garnalefabryk en Lieke Zuidema namens Elkenien Grien voor hun inzet op duurzaamheidsbevordering in Dongeradeel. Er zal ook in de toekomst samengewerkt worden door deze internationale groep met diverse mensen en organisaties uit Noordoost Fryslân om concrete resultaten te behalen uit de initiatieven.

Onze dank gaat uit naar RTV NOF-fotograaf Herman Huiberts die last-minute nog tijd wist vrij te maken voor de mooie fotoreportage!

terug naar overzicht
Noordoost-Friese initiatieven ontvangen prijsNoordoost-Friese initiatieven ontvangen prijsKijk voor meer foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: Herman Huiberts


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie