Omwonenden gemeentehuis Kollum nog vol vragen · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

Omwonenden gemeentehuis Kollum nog vol vragen

donderdag 17 september 2020

KOLLUM – Omwonenden en belangstellenden rondom het voormalige gemeentehuis van Kollumerland c.a. hebben nog volop vragen naar aanleiding van het besluit om dit pand alsnog in de openbare verkoop te doen. In een brief aan wethouder Berends worden diverse vraagtekens gezet bij de procedure zoals die nu gaat. 

Zo is er verbazing dat tijdens een overleg werd aangegeven dat het college nog moest kiezen voor dooronderhandelen met belangstellende Fotocadeau of een openbare verkoop. Achteraf blijkt volgens de omwonende, dat het besluit al eerder viel en de gemeenteraad vertrouwelijk op de hoogte was. Ook geeft hij aan meer inzicht te willen hebben in de boekwaarde van het oude gemeentehuis.

Over de boekwaarde stelde Sociaal in Noardeast Fryslân (SIN) ook al vragen aan het gemeentebestuur. In 2018 stond het gemeentehuis van Kollum voor zeven miljoen euro volgens de partij in de boeken. Hoe is de huidige boekwaarde van €1,9 miljoen tot stand gekomen?, wou de partij weten. Het college reageert dat het bedrag van van zeven miljoen een aanname is en onjuist. De boekwaarde van alle gebouwen in eigendom van de gemeente (dus inclusief MFA’s, sporthallen etc.) kwam uit op zeven miljoen. Daarvan is nu € 1,9 miljoen de waarde van het gemeentehuis Kollum (inclusief werf).

Ook doet de omwonende een verzoek nog te komen tot een bestemmingsplanwijziging. Er wonen is volgens de advertentie van de gemeente uitgesloten. ‘Iedereen heeft er toch alle belang bij dat het gemeentehuis een zo goed mogelijke invulling krijgt. Een combinatie van wonen, zorg, verhuur kantoorruimtes in combinatie met mogelijkheden bibliotheek, de Colle om ruimtegebrek bij de Campus op te lossen zou zich hiervoor prima lenen en dit zal leiden tot een mogelijk fors hogere opbrengst.’, zo geeft hij aan.

Daarnaast stelt de belangstellende dat hij heeft begrepen dat diverse partijen (waaronder verontruste buurtbewoners en vereniging milieudefensie) die een bestemmingsplanwijziging om er bedrijven categorie 1 te kunnen huisvesten met alle hun ten dienste staande middelen zullen proberen dit te blokkeren vanuit veiligheid, geluidsoverlast en Europese habitatrichtlijnen. Kortom er pleit volgens hem heel veel voor om eerst een bestemmingsplanwijziging door te voeren en dan het gebouw pas te koop aan te bieden.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Goed gestemd
  Geestelijk kinderprogramma.
 • 19:00 - 21:00
  Leafde foar muzyk
  Klaske neemt je mee in haar liefde voor muziek, met de mooiste muziek door haar uitgekozen.
 • 21:00 - 23:00
  De Smachtwacht
 • 23:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · K30 Nieuws archief · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Noardeast-Fryslân / Dantumadiel · Achtkarspelen / Tytsjerksteradiel · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Reclame · Disclaimer · Organisatie · RTV Kanaal30 Geschiedenis · Donateurs · Vrijwilliger worden?