Opening Energiecafé van stichting Elkenien Grien

Vrijdag 12-04-2019
DOKKUM - Op vrijdag 12 april vond de officiële opening plaats van het Energiecafé in de voormalige Prins-fabriek. Na enkele maanden van voorbereidend werk kon de stichting los voor de buitenwereld!

“Elkenien Grien past in een trend“, stelde gastspreker en Energiecommissaris Bouwe de Boer: ‘’Onze provincie heeft de afgelopen jaren zelfs de meeste lokale duurzame initiatieven ontwikkeld”. Het Dokkumer Energiecafé is een initiatief van Elkenien Grien. De stichting geeft kosteloos laagdrempelige, duurzame en onafhankelijke adviezen. Tevens kunnen duurzame producten van regionale bedrijven in het café worden gepresenteerd.

Rond de 50 belangstellenden woonden de opening bij. Een divers publiek had gehoor gegeven aan de uitnodiging: mensen vanuit de gemeente Noardeast-Fryslân en provinsje Fryslân, het bedrijfsleven (onder andere ASN Installaties, de Rabobank, garage Bourguignon en Drowa), Buurkracht in de persoon van Sicco Boorsma en enkele inwoners van Noardeast-Fryslân met duurzame ideeën waren aanwezig.

Michel Willebrands van Rabobank Noardeast-Fryslân en Elkenien Grien-lid leidde de middag in goede banen. Lieke Zuidema, als katalysator van de stichting deed als eerste spreker kort uit de doeken hoe de stichting en de naam tot stand waren gekomen.

Vervolgens kreeg Energiecommissaris -en aanjager van Freonen van Fossylfrij Fryslân- Bouwe de Boer het woord. Met een enthousiast en vol vaart gepresenteerd verhaal liet hij zien hoe Friesland en Nederland de komende jaren om zullen gaan met de energietransitie. Alleen al in Friesland zijn de afgelopen tijd meer dan 50 energiecoöperaties opgericht in dorpen en steden. Zij werken duurzaam met zonnepanelen, biomassa-installaties, windenergie, waterstof, energie uit water et cetera. De energietransitie is een enorm omvangrijk proces, er gebeurt heel veel (zichtbaar én onzichtbaar voor de burger) en voor gemeenten en provincies staat er een immens grote opdracht aan de poort te rammelen. Samen moeten we plannen concretiseren en aan de slag. Volgens De Boer moet het haalbaar zijn om in het jaar 2030 fossielvrij te leven, wonen en werken in Nederland.

Vervolgens zong Elkenien Grien-ambassadeur Joke Groen een zelfgeschreven compositie voor de zaal, genaamd ‘Mother Earth’. Een indrukwekkende song over hoe we al eeuwen lang onze kostbare Moeder Aarde verkwanselen. Na dit muzikale intermezzo en een korte koffiepauze vonden er drie workshops plaats in de lokalen van de Prins-fabriek:

  • Janine Bos van bureau Ekwadraat uit Leeuwarden vertelde hoe we mensen meer in de duurzame ‘doe-stand’ kunnen krijgen. “Begin gewoon met kleine stapjes”, aldus Janine, “start eerst met bewustwording“. Hoeveel CO2-uitstoot vindt er plaats met dagelijkse bezigheden zoals douchen? En is het nu zuiniger om een kop thee zetten met een waterkoker of een fluitketel op het gas? Deze en andere voorbeelden werden de deelnemers voorgelegd in de workshop “Van bewustwording naar gedragsverandering”.
  • Roeland Westra van ROC Friese Poort liet de aanwezigen van zijn workshop ervaren hoe studenten van de opleiding in het Duurzaam Doen Huis (het innovatiecentrum van de opleiding) leren om duurzaam te denken.
  • Rick Bathoorn gaf namens garage Bourguignon Dokkum een demo op het parkeerterrein waar hij twee elekrische auto’s klaar had staan voor alle belangstellenden. Van de mogelijkheid om een proefrit te maken werd gretig gebruik gemaakt.
 

Na afloop van deze inspirerende middag werd er nagepraat onder het genot van een hapje en een (non-alcoholisch) drankje over de bijdragen van de sprekers en alle mogelijkheden voor de toekomst. Samen de schouders eronder, aldus Elkenien Grien, en zij ondersteunen daarbij!

In het Energiecafé zijn onafhankelijke Energie-ambassadeurs die in alle rust meedenken over mogelijkheden om energie (en dus geld!) te besparen, om minder – of zelfs helemaal geen – gas te gebruiken of om zelf duurzame energie op te wekken. Vanaf 19 april aanstaande is het Energiecafé elke woensdag- en zaterdagmiddag open. Desgevraagd komen de ambassadeurs bij mensen thuis, of gaan ze langs bij buurtverenigingen en dorpsbijeenkomsten. Elkenien Grien werkt hierbij samen met Buurkracht die energiewerkgroepen in dorpen en buurten ondersteunt.

Het Energiecafé, als laagdrempelig contactpunt in de regio voor oriëntatie op de mogelijkheden op het gebied van de energietransitie, is mogelijk gemaakt door financiële steun van het provinciale Iepen Mienskipsfûns.

www.elkeniengrien.nl
(tekst Tineke Admiraal)

terug naar overzicht
Lieke Zuidema, als katalysator van de stichtingEnergiecommissaris - Bouwe de Boer De energie-ambassadeurs staan voor u klaar (Meer foto's www.rtvnof.nl)
© Foto's: Peters Foto Nieuws


Vandaag op de radio

00:00-07:00 | Hollandse Nacht
07:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Goed gestemd
09:00-11:00 | Kerkdienst
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow (Herh.)
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Tobias Post
20:00-22:00 | Rock on Air
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie