Opruimactie Skjin Wetter in Kollum

Zondag 13-10-2019
KOLLUM - Zaterdag 12 oktober zijn 25 vrijwilligers van de Vogelwacht Kollum, de Watersportvereniging, Plaatselijk Belang Kollum samen met 4 leden van de duikersvereniging uit Dokkum bezig geweest om het zwerf aval in de vaarten en kanalen rond en in het dorp te verzamelen en te verwijderen.

Na de aftrap door wethouder van Esch om 10:30 is er in het centrum bij het Kaatsveld, bijKollumer Oudzijl en bij de supermarkten hard gewerkt om zoveel mogelijk troep op te vissen.
Onder gelukkig goede weersomstandigheden is men er in geslaagd om ruim 500 kg aan afval uithet water en van de oevers bij elkaar te halen.Helaas! Want we zij er met z’n allen toch zo van overtuigd dat we in het mooie groene dorp Kollum wonen.

Maar helaas laten nogal wat mensen plastics, blikjes en andere zaken toch wat te makkelijk slingeren. Uiteindelijk komt dit dan weer in het water terecht en hoopt zich daar op.
Naast Kollum deden nog 6 plaatsen in Kollum mee aan deze door de Milieu Federatiegeorganiseerde schoonmaakactie. Over heel Fryslân werd ruim 4.000 kg opgehaald.
In het voorjaar zullen dezelfde organisaties de jaarlijkse Himmeldei organiseren.

En eigenlijk hopen zij dat er dan minder zal worden verzameld. Omdat mede door deze berichtgeving de inwoners van ons mooie dorp toch wat bewuster zullen omgaan met hunomgeving.

terug naar overzicht
Opruimactie Skjin Wetter in KollumOpruimactie Skjin Wetter in KollumMeer foto's en verslag op www.rtvnof.nl
© Foto's: Sake Beerstra


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie