Pier 21: “It wie op in simmerjûn”

Vrijdag 28-12-2018
Waar:
Buitenpost
Wanneer:
Woensdag 13-03-2019
Theo en Anneke ha elkoar fûn op lettere leeftyd. Theo helpt Anneke sa goed mooglik by it sykjen nei in knap plak yn in fersoargingstehûs foar har heit en mem, David en Wimmy. Dy binne sa âld dat sy der al lang net mear op út kinne mei David syn grutte hobby, it draaioargel. Mar David en Wimmy wolle net ôfhinklik wurde en hawwe hiel oare plannen. Sy binne fan doel om tegearre út it libben te stappen, dit nei in lêste dûns op ‘It wie op in simmerjûn’. It stik lit fjouwer minsken sjen dy’t plannen meitsje hoe’t it fierder mei it libben moat. Mar it libben giet somtiden syn eigen gong … Jan Arendz en Joke Tjalsma spylje sawol it jonge as it âlde stel. yn dit nije stik fan Bouke Oldenhof. In stik, regy fan Jos Thie, wêryn’t – krekt as yn ‘Feteranen’ – humor en tragyk op in moaie wize hân yn hân gean.

Foarferkeap en oan de seal:18,50
Wêr: The Point Buitenpost
Ynfo: 0511 541444 – www.maskelynbuitenpost.nl

terug naar overzicht
Pier 21: “It wie op in simmerjûn”
© Foto's: Eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie