Presentatie kandidatenlijst Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân

Maandag 11-06-2018
HEGEBEINTUM - Op ouderwetse wijze op weg naar nieuwe tijden. De lijsttrekker en de kandidaten van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 november van dit jaar van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân zijn met paard en wagen de terp van Hegebeintum opgetrokken. Met voerman Jan Drost, die met een prachtig span paarden voor zijn originele platte wagen van het merk Miedema, de delegatie afleverde bij burgemeester W. van den Berg van de gemeente Ferwerderadiel die de groep verwelkomde.

Nadat Pieter Braaksma, als lijsttrekker van gemeentebelangen Noardeast-Fryslân uitlegde dat de partij zich graag wil presenteren in het gebied van de nieuwe gemeente en in contact wil komen met de inwoners. Burgemeester Van den Berg vroeg aandacht voor de waarden van Ferwerderadiel, haar inwoners en de terp van Hegebeintum en het bijbehorende bezoekerscentrum. Tevens er zorg voor te dragen dat reeds zorgvuldig voorbereide zaken ook na 1 januari 2019 de uitvoering zonder meer door zal gaan. Daarop antwoordde Braaksma dat een gemeentelijke organisatie zich naar buiten moet richten en ten dienste staat aan de burgers.

Als dank voor de hartelijke ontvangst overhandigde Frits van der Lep aan burgemeester Van den Berg een exemplaar van de nieuw ontwikkelde vlag van Hegebeintum. Een rode toren op een groene terp in combinatie met een gestileerde leeuw. Daarop plaatste de burgemeester zijn handtekening op een uitvergrote versie van het logo van de partij waar uiteindelijk de handtekeningen van de drie huidige burgemeesters op komen te staan.

De heer Siep Boonstra verzorgde een korte rondleiding door de bijzondere kerk uit de twaalfde eeuw. De rijke collectie aan rouwborden, de unieke historie en de relatie met de familie Van Nijsten en Harsta State kwamen aan bod. Vervolgens op naar het bezoekerscentrum alwaar Jan van der Veen de namen van de kandidaten 2 t/m 10 voor de gemeenteraadsverkiezing bekend maakte. Onder het genot van een hapje en een drankje is het vervolg op deze actie en de gemeente Ferwerderadiel besproken.

De lijst met namen van de kandidaten.

1. Pieter L Braaksma Oostrum

2. Barbara Wijbenga-Kleinsmidt Ferwert

3. Jannie van Midlum-Huisman Wierum

4. Frits van der Lep Ferwert

5. Jan van der Veen Burdaard

6. Johan Wijnsma Dokkum

7. Jetse Ploeg Wierum

8. Hilda Buursma Ferwert

9. Teake Visser Moddergat

10.Harold Wiersma Metslawier

terug naar overzicht
Presentatie kandidatenlijst Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
© Foto's: Eigen foto's


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie