PvdA Noardeast-Fryslân presenteert vernieuwende lijst

Zondag 10-06-2018
NOARDEAST-FRYSLâN - Voor de ledenvergadering op 26 juni aanstaande heeft de onafhankelijke kiescommissie van PvdA Noardeast-Fryslân een lijst samengesteld voor de verkiezingen in november met een mix van ervaring en nieuw talent en met oog voor doorstroming van jonge kandidaten.

Deze kwaliteitscriteria hebben voorrang gehad boven een exacte afspiegeling van de drie huidige gemeenten. De commissie heeft het volste vertrouwen dat de kandidaten de belangen van de gehele nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân zullen dienen los van de plaats van herkomst. De kiescommissie bestaat uit de leden Douwe Hoogland, Sjon Stellinga en Jelle Veenstra.

Voor de positie van de lijsttrekker heeft de commissie gekozen voor Gryte Schaafstal, een nieuw gezicht voor de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Vanuit deze keuze en de kwaliteit van de andere kandidaten kan een goede fractie gevormd worden. Daarom wordt Gryte Schaafstal voorgedragen als lijsttrekker en niet een van de zittende fractievoorzitters. De commissie ziet in haar een goede fractievoorzitter die nodig is om de nieuwe afdeling PvdA een duidelijk gezicht te geven en de fractie als team te vormen.

De commissie is ook gevraagd een kandidaat wethouder aan te wijzen. De commissie heeft daarvoor Paul Maasbommel genoemd. Hij is de enige PvdA wethouder in de huidige drie gemeenten en heeft zich goed ingezet voor belangrijke portefeuille van het sociaal domein. De concept lijst zal op 26 juni aanstaande tijdens de ledenvergadering besproken en definitief vastgesteld worden.

Concept lijst PvdA Noardeast-Fryslân
1. Gryte Schaafstal, 44 jaar, Kollumerzwaag
2. Geert Bril, 57, Metslawier
3. Kevin Merkus, 27, Kollum
4. Tessa Witteveen, 27, Engwierum
5. Hester Kingma-van Kammen, 53, Ferwert
6.Paul Maasbommel, 58, Kollum
7. Kevin Joustra, 25, Dokkum
8. Roel Ruben, 68, Blije
9. Harm Jan Wilbrink, 46, Paesens-Moddergat
10. Ingrid Blekman, 71, Warnswerd
11. Jaap Dijkstra, 57, Holwerd
12. Cootje Klinkenberg-Franken, 73, Morra

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie