PvdA op de bres voor jeugdzorg · Foto('s): 

PvdA op de bres voor jeugdzorg

woensdag 04 december 2019

Zoals in zoveel gemeenten wordt ook Noardeast-Fryslân geconfronteerd met hoge kosten voor de jeugdzorg. Om die kosten in de hand te houden worden onder andere te hoge declaraties van grote zorgleveranciers teruggevorderd.

Een andere oplossing die de gemeente aandraagt is het uurtarief van de informele zorg te verlagen tot het minimumloon. Informele zorg wordt geleverd door mensen direct om de jongere heen. Deze vorm van zorg is veelal vertrouwder, dichterbij, laagdrempeliger en bovendien nu al veel goedkoper, tot wel 5 keer goedkoper, dan professionele zorg.

De PvdA vindt deze tariefsverlaging een slechte keus, omdat het de waarde van deze informele zorg in twijfel trekt. Demotivatie en het feit dat deze vorm van zorg financieel niet meer haalbaar is voor de informele hulpverlener liggen op de loer. Dan zou al deze informele zorg overgenomen moeten worden door de professionele hulpverlening die vele malen duurder is. Naast het financiële plaatje kijkt de PvdA ook naar de vertrouwensband tussen jongere en hulpverlener. Door de overschakeling van informele naar professionele hulpverlening kan de jongere zijn vertrouwde zorg kwijtraken. De PvdA zal daarom voorstellen het tarief niet aan te passen, maar de bezuiniging te halen bij de grote zorgbedrijven met veel overhead en hogere tarieven.

Onlangs heeft PerSaldo (belangenvereniging PGB houders) over de verlaging een duidelijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak geciteerd vanuit het schrijven “de minister heeft onlangs de Wet minimum loon (Wml) doorgevoerd voor het informele tarief omdat veel gemeenten te lage tarieven hanteerden. Dit houdt in dat gemeenten die tarieven onder de Wml hanteren dezen moeten verhogen naar het tarief dat de Wml aangeeft. Het dient als minimumtarief en is niet bedoeld om tariefsverlaging door te voeren. We zien dit helaas in gemeenten toch gebeuren, dat zij het informele tarief bijvoorbeeld verlagen van € 22 naar het Wml tarief. Dit is niet de bedoeling van de bovenstaande wetswijziging”.

Kortom een bezuinigingsmaatregel die wetmatig en vanuit sociaal oogpunt niet acceptabel is. Maar op een handige manier wordt aangedragen om tekorten weg te werken. Dit mag en kan niet ten koste gaan van de jeugd en zijn hulpverleners.

Tevens wil de PvdA een inkorting van de ellenlange wachttijden, soms wel langer dan 4 maanden, van de professionele zorg. De fractie wil dat de gemeente vastlegt dat er binnen 6 weken het eerste keukentafelgesprek moet plaatsvinden. Waar de hulpvraag duidelijk in kaart wordt gebracht.

Tot slot vraagt de PvdA om vanaf het eerste contact schriftelijke toestemming te krijgen van de hulpvrager. Dit omdat er een uitwisseling van privacygevoelige gegevens nodig is. Door de schriftelijke vastlegging wordt voldaan aan de eisen voor het gebruik en bescherming van privégegevens.

Om gestalte te geven aan deze zorgen heeft de PvdA-fractie, in samenwerking met de schaduwfractieleden, besloten om deze woensdag de voorgestelde verordening “aanpassing jeugdzorg” geagendeerd bij it beslút agenda punt 8 middels amendementen bij te sturen.

Namens de PvdA fractie en zijn schaduwleden,
Gryte Schaafstal

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 08:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 08:00 - 09:00
  Harteklanken
  Tijdens het ontbijt op zaterdagochtend brengt RTV NOF geestelijke Harteklanken.
 • 09:00 - 11:00
  Klankbord
  Geestelijk verzoekplaten programma. Tijdens het programma bestaat de mogelijkheid om telefonisch een lied met een boodschap aan te vragen voor een zieke of jarige of gewoon zomaar.
 • 11:00 - 14:00
  Weekend Nieuwsshow
  Luchtig lunchprogramma, waarin nieuws en actualiteiten op een toegankelijke manier worden besproken.
 • 14:00 - 18:00
  Runwei Sport
  Het sportprogramma van RTV NOF met live verslag van alle sporten uit Noordoost-Friesland. Naast voetbal ook veel aandacht voor korfbal, volleybal, basketbal, kaatsen meer.
 • 18:00 - 20:00
  Hollandse toppers
  Elke zaterdagavond hoor je Tinus uit je speakers komen. De gezelligste hits en meezingers komen voorbij in Hollandse toppers!
 • 20:00 - 22:00
  Hollands op zijn best
  Nederlandstalig verzoekplaten-programma voor iedereen, voor jong en oud. Bel voor een plaat naar (0511) 44 12 02.
 • 22:00 - 00:00
  Hollandse Nacht
  Nonstop de beste Nederlandstalige muziek.
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Reclame · Disclaimer · Organisatie · RTV Kanaal30 Geschiedenis · Donateurs · Vrijwilliger worden?