Reorganisatie bij mavo De Saad door leerlingenkrimp

Vrijdag 19-04-2019
DAMWÂLD - In Friesland daalt het aantal leerlingen. Hiermee wordt ook Christelijke Mavo De Saad in Damwâld geconfronteerd. In december 2018 is al aangegeven dat er daarom gereorganiseerd moet worden. Inmiddels heeft de medezeggenschapsraad ingestemd met het reorganisatieplan, dat voorziet in een reductie van zes fte. Op dit moment zijn bestuur en directie op een constructieve manier in overleg met de vakbonden om de personele gevolgen af te spreken.

Mavo De Saad telt momenteel ca. 300 leerlingen en 35 medewerkers. Vanwege de krimp in de regio Noord-Oost Friesland is het leerlingaantal in vier jaar met ruim 30% gedaald. Een school met de grootte van De Saad kan haar taken en verantwoordelijkheden niet zonder de noodzakelijke reorganisatie uitvoeren. De school zoekt in gesprek met stakeholders naar manieren om haar kerntaak van goed en bereikbaar onderwijs in deze regio voort te kunnen zetten.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie