Sinterklaasintocht Dokkum dikke ton boven budget

Dinsdag 02-01-2018
DOKKUM - De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum heeft een dikke ton meer gekost, dan was begroot. Op zaterdag 18 november 2017 stonden alle schijnwerpers gericht op de stad, waar de landelijke intocht van Sinterklaas plaatsvond. Ruim 15.000 bezoekers in de stad en bijna 2,3 miljoen televisiekijkers thuis maakten de intocht live mee, het was – ondanks het koude en wisselvallige weer – een ontzettend feestelijke dag in de stad.

De uitgaven die gedaan zijn waren: organisatiekosten en (technische) productie € 243.000, side-events, acts en optredens € 69.339, veiligheid en bereikbaarheid €127.711, marketing en communicatie € 66.730 en overig € 84.020. De raad heeft medio juli besloten om, op basis van een zeer globale begroting, een ‘werkbudget’ van € 350.000 uit de algemene reserve te onttrekken ten behoeve van de intocht. Daarnaast waren er subsidies van het ministerie en de provincie en sponsoring. De inkomsten waren in totaal € 475.000 en de uitgaven€ 590.000. Er is op het voorlopige eindoverzicht een tekort van € 115.550.

Toch waren er volgens een memo aan de raad een aantal ontwikkelingen waardoor het tekort is ontstaan. Om ervoor te zorgen dat ‘pakjesboot 12’ (stoomschip De Hydrograaf) daadwerkelijk het Grootdiep in Dokkum binnen kon varen, moest er een vaargeul op diepte worden gebaggerd. De hiervoor benodigde kosten van € 29.000 waren onvoorzien. Er werd gestreefd naar een cash sponsorbijdrage van € 50.000, maar ondanks meerdere inspanningen is dit op €17.500 blijven ‘steken’. Op het gebied van veiligheid en mobiliteit zijn meer kosten gemaakt dan in eerste instantie begroot. Op advies van de politie is extra geïnvesteerd in onder andere ‘inrij-beperkende maatregelen’, extra beveiliging en het voorbereiden op grootschalige inzet van hulpverleningsdiensten.

Het project Landelijke Intocht van Sinterklaas (LIS) wordt de komende tijd uitgebreid geëvalueerd, onder meer om te leren van een dergelijk groot evenement maar ook ter voorbereiding op de gaststad van editie 2018. Deze evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.

terug naar overzicht
Sinterklaasintocht Dokkum dikke ton boven budget
© Foto's: RTV NOF


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Lytse klankjes
19:00-21:00 | Gospel Time
21:00-22:00 | Geloven & Beleven
22:00-23:00 | Harteklanken (Herh.)
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie