Succes verhaal Moarre-Ljussens

Donderdag 12-04-2018
MOARRE-LJUSSENS - Vanaf het najaar van 2014 heeft men in Moarre-Ljussens de handen ineen geslagen om de krimp op het platteland tegen te gaan. Woningbouwcorporatie Thús Wonen had in 2014 te kennen gegeven om zich uit de dorpen terug te trekken, het beleid was er op gericht om de huidige voorraad huurwoningen te verkopen, of de verouderde woningen op den duur te slopen. Het gevolg zou zijn, dat er op den duur geen sociale huurwoningen meer in de dorpen beschikbaar zouden zijn.

Op dat moment zochten een aantal bedrijven, waaronder Partoer, TWA architecten, Thús Wonen, Bouwgroep Dijkstra-Draisma, de Friesland Zorgverzekeraar, Urban Image en de Rabobank een dorp in een krimpregio, die met hun mee wilde denken, hoe om te gaan met krimp. Dorpsbelang Ljussens heeft zich hiervoor toen aangemeld, naderhand is ook dorpsbelang Moarre hierbij aangeschoven. In café “de Bûnte Bok“ zijn toen een aantal brainstormsessies gehouden met bovenstaande bedrijven, vooral over de huidige en toekomstige wensen op het gebied van wonen. Hieruit kwam uiteindelijk naar voren, dat er behoefte was aan levensloop bestendige woningen, die vooral beschikbaar moeten komen voor de oudere inwoners van onze dorpen.

Op advies van de initiatiefgroep van “it Nije Doarp” is besloten om de activiteiten uit te breiden met meer speerpunten. Er is toen naast de werkgroep Wonen, ook een Zorggroep (naar elkaar omzien) en een Energiegroep in het leven geroepen. In de afgelopen jaren is er door de verschillende werkgroepen veel werk verzet, met als resultaat, dat er in de loop van 2018 twee nieuwe levensloop bestendige woningen gebouwd gaan worden, de Energiegroep heeft er voor gezorgd dat er door bijdragen van verschillende instanties zonnepanelen op het dorpshuis “de Stikel” in Moarre en verenigingsgebouw “de Gearkomst” in Ljussens begin april zonnepanelen zijn geplaatst, de zorggroep heeft ca. tien vrijwilligers in haar gelederen die zich waar nodig beschikbaar hebben gesteld on inwoners die minder mobiel te zijn te helpen met het doen van boodschappen, en andere klussen. Op initiatief van de Zorggroep is er ook een gymnastiekgroep voor ouderen opgericht.

Op aandringen van “it Nije Doarp Moarre-Ljussens” zijn er door de huidige eigenaar van de oude sterk verpauperde voormalige zuivelfabriek plannen ingediend voor een nieuwe bestemming van de fabriek en omliggende terrein, deze plannen zijn positief ontvangen door de gemeente Dongeradeel, en kunnen nu verder uitgewerkt worden. En niet onbelangrijk, door de diverse activiteiten hebben de dorpen een positieve boost gekregen, het verenigingsleven en bloeit als nooit tevoren, en ook de school ziet in tegenstelling tot veel andere kleine dorpen zijn leerlingaantal groeien naar nu 75 leerlingen. Nu er resultaten behaald zijn, gaat men niet op zijn lauweren rusten, maar nieuwe initiatieven oppakken om het wonen en leven in de dorpen zo aangenaam mogelijk te maken. Het motto is vooral niet zeuren en klagen, maar met elkaar, en in goed overleg met de Gemeente en andere instanties de krimp in de dorpen tegen gaan, en hiermee de leefbaarheid te verbeteren.

De behaalde successen wil men in de dorpen vieren bij het in gebruik nemen van de zonnepanelen door de kinderen van de basisschool op 20 april bij “de Gearkomst” in Ljussens, tegelijk zal er dan een bedrijvenmarkt worden gehouden in en rondom de bedrijfsgebouwen van Bouwbedrijf Dijkstra en Plafondbedriuw Noard Fryslân van middags 15.00 uur tot avonds 20.00 uur, hier presenteren een twintigtal bedrijven uit Moarre en Ljussens zich, en een aantal bedrijven die door advisering en sponsoring een bijdrage hebben geleverd in het project.

terug naar overzicht
Graan en bloemen bij Ljussens
© Foto's: Jaap Mellink


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie