Terinzagelegging herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal te Kollum

Maandag 16-04-2018
KOLLUM - Burgemeester en wethouders van Kollumerland c.a. maken bekend dat op 11 december 2017 bij het college  een verzoek om omgevingsvergunning is binnengekomen voor: De herinrichting van de Ooster- en Westerdiepswal te Kollum (vervangen kademuur Ooster- en Westerdiepswal,vervangen fiets- en voetgangersbrug, vervangen brug Voorstraat en plaatselijk vervangen van beschoeiing).

Aangezien het college op 27 maart 2018 het voornemen heeft uitgesproken voor de aanvraag een vergunning te verlenen met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3° en de voorbereidingsprocedure als beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt de ontwerp-beschikking met onderliggende stukken alsmede het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, afgegeven op 22 maart 2018, met ingang van 12 april 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Kollum. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijzen bij het college kenbaar maken.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie