Veel strijd bij het buurtkaatsen

Zondag 21-07-2019
TERNAARD - Zaterdag werd door kaatsverenging ‘It Moat Kinne het buurt kaatsen georganiseerd 6 parturen gingen op een ‘smoek’ Groene Hart van Ternaard de strijd met elkaar aan.
Buurt vereniging ‘Yn de Runte won in de A klasse en De Ring won in de B klasse.

Deze partij werd mogelijk gemaakt door de sponsors Installatiebedrijf Brander en Spar Herder, op het droge veld van Het Groene Hart van Ternaard bonden de verschillende buurten de strijd met elkaar, er werd in beide klassen competitie gekaatst. Vanwege het begin van de vakantie waren er maar zes parturen die de buurten vertegenwoordigen bij deze jaarlijks terugkomende partij van kaatsvereniging ’T Moat Kinne. Daaraan tegen werd er fanatiek gestreden om de prijzen, de kaats routiniers hadden de overhand maar ook enkele nieuwelingen kwamen ten tonele. Er waren verscheidene partijen die met 5-5 om aan de hang werden gespeeld. Na een middag mooi kaatsen en net voor het onweer klaar was de uitslag als volg:
Winnaar B klasse: Buurtvereniging De Ring, Marco Tilma, Gersa Brander en Bote Sape Schoorstra. In de A klasse ging de prijs naar buurtvereniging Yn’e Runte, Christa Rijpstra, Wytse Sipma en Roel Hoekstra. Volgende partij van ‘It Moat Kinne is de Jan Borger partij op 17 augustus.

terug naar overzicht
Winnaars van de B klasse met hun fantieke coach.Winnaars A klasse, meer info en foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: Bote Sape Schoorstra

Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie