Vijf jaar ondernemen in de zorg MeiDy

Dinsdag 15-05-2018
DAMWâLD - Dinsdagmiddag 15 mei werd met stralend mooi weer bij “De Donia” in Damwâld het vijfjarig bestaan gevierd van MeiDy. Voor deze feestelijke bijeenkomst waren uitgenodigd de samenwerkingspartners, collega’s en andere belangstellenden. Dianne Wouda verwelkomde de aanwezigen toe vanaf een wel heel speciale plek, namelijk vanaf één van de auto’s, waarmee dagelijks de cliënten in de thuissituatie bezocht worden.

MeiDy is begonnen in mei 2013 met ondersteuning bieden aan cliënten in de thuissituatie. Toen nog voornamelijk in de gemeente Dantumadiel. De eerste cliënten kregen ondersteuning via financiering vanuit het PGB. Financiering via Zorg in Natura was toen nog niet mogelijk.

Transitie
MeiDy is meegegroeid in de transitie van de zorg. MeiDy heeft goed kunnen inspelen op de veranderingen die de transitie met zich meebracht en brengt. Nu vijf jaar later is MeiDy gegroeid van een onewomanshow  naar een volledig team bestaande uit young professionals.

Contracten
Gecontracteerd door Sociaal Domein Fryslân bieden zij specialistische jeugdhulp en Beschermd Wonen Thuis Plus in de provincie Fryslân. Ook bieden zij zorg vanuit de WMO voor o.a. de gemeenten; DDFK, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Smallingerland, Leeuwarden en Súd-West Fryslân. MeiDy is er trots op om met gemeenten, gebiedsteam medewerkers, Veilig Thuis, William Schrikker Stichting, Accare, Jeugdzorg en andere samenwerkingspartners te mogen samenwerken.

Zo kort als kan, zo lang als nodig is
De kracht van MeiDy ligt in het snel reageren en zorgen dat er binnen een week hulp wordt geboden, daar waar de vraag ligt. Zorg duurt bij MeiDy zo kort als kan en zo lang als nodig is met als doel dat de cliënt weer zelfstandig verder kan. MeiDy en andere organisaties werken samen. Op die manier proberen zij henzelf te versterken en passende ondersteuning te bieden in het soms al zo kwetsbare systeem van gezinnen en individuen.

Kennis maken MeiDy? Samenwerken MeiDy? Rots & Water training MeiDy? Kijk op de website www.meidy.nl  voor uitgebreide informatie of neem gerust contact op info@meidy.nl of bel 06 38 24 50 83.

terug naar overzicht
Vijf jaar ondernemen in de zorg MeiDyVijf jaar ondernemen in de zorg MeiDyKijk voor meer foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: Jantsje Wiersma


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie