Wat te doen bij spellingsproblemen? · Foto('s): 

Wat te doen bij spellingsproblemen?

donderdag 03 oktober 2019

Lezen en spellen gaat niet altijd vanzelf. Om een woord goed te spellen, moet je kunnen luisteren naar de klanken van een woord. Zodoende is het mogelijk om woorden op te schrijven zoals je ze hoort. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven.  Stap voor stap leren ze alle letters om zo woorden te kunnen vormen. Daarna volgen snel alle spellingsregels. In deze fase blijkt al gauw of een kind spellingsproblemen ondervindt. Dit kan diverse oorzaken hebben. Welke oorzaak er ook voor zorgt dat je kind moeite met spelling heeft, er is wat aan te doen.

Herkennen van spellingsproblemen

Leesproblemen en spellingsproblemen zijn al vroegtijdig te herkennen. Voordat kinderen naar de kleuterschool gaan, kun je signalen herkennen. Er zijn vaak algemene voorspellende signalen en risicofactoren. Als er bijvoorbeeld al dyslexie in de familie voorkomt, is het belangrijk om je kind nauwlettend in de gaten te houden. Faalangst, articulatieproblemen, taal- of spraakachterstand en ‘geen zin in lezen’ kunnen ook signalen zijn voor het ontwikkelen van spellingsproblemen.

Ook op oudere leeftijd zijn er signalen voor het ontwikkelen van spellingsproblemen. Signalen als extreem veel taalfouten, verwisselen van letters, overslaan van woorden of zinsdelen tijdens het lezen, traag lezen of juist heel snel lezen kunnen duiden op problemen met spelling.

Moeite met lezen

Als je kind moeite heeft met lezen, is het erg belangrijk om veel te oefenen. Oefen na school, in het weekend of tijdens vakanties. Je  kind zal niet altijd zin hebben om te lezen. Daarom is het vergroten van het leesplezier belangrijk. Kies hiervoor een boek dat past bij de leeftijd van je kind. Een leuk en interessant boek helpt om het plezier in lezen te vinden. Daarnaast wordt interesse in het lezen ook bevorderd door vaak voor te lezen. Als je kind zelf wil lezen en moeite heeft met woorden, helpt het om het woord een aantal keer uit te spreken of zachtjes mee te lezen.

De juiste vaardigheden bij spellingproblemen

Bij het spellen komen een aantal vaardigheden aan bod. Zo moet je woorden in stukjes kunnen hakken en kunnen verdelen in klankgroepen. Daarnaast is ook het aan elkaar plakken een vaardigheid die je nodig hebt. Wanneer deze vaardigheden moeilijk zijn voor een kind, biedt logopedie uitkomst.

Multisensoriële aanpak: helpt dat? 

Een veel toegepaste methode in de logopediepraktijk is de KWeC-methodiek. Dit is een multisensoriële aanpak die bij iedere spellingsmethode kan worden gebruikt. De methodiek geeft kinderen inzicht in de spelling. Iedere klank krijgt hierbij zijn eigen kleur. Woorden worden gevormd met behulp van gekleurde blokjes. Stapsgewijs maken kinderen zo kennis met klanken. Op deze manier worden meerdere zintuigen gestimuleerd om  goed na te denken en zo tot de juiste spelling te komen. Daarnaast is het vooral een kwestie van oefenen. Herhaling zorgt ervoor dat de spellingsregels op een gegeven moment  een automatisme worden.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?