Wellness met hotelkamers op voormalige zwembadlocatie Ameland · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

Wellness met hotelkamers op voormalige zwembadlocatie Ameland

vrijdag 20 september 2019

Een wellnesscentrum op de locatie van het voormalige zwembad aan de Molenweg in Nes is economisch haalbaar wanneer zo’n centrum wordt gecombineerd met de bouw van 80 tot 120 hotelkamers. Dat blijkt uit een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek door horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners, in opdracht van het Amelandse college. De gemeenteraad moet nu beslissen of een bestemmingswijziging wordt voorbereid.

In een uitgebreide studie onderzocht Van Spronsen & Partners de economische haalbaarheid van een wellnesscentrum zonder meer, en van een wellnesscentrum met aanvullende kuur-faciliteiten. Van beide werd een variant mét en zonder hotelaccommodatie doorgerekend. Ook berekende Van Spronsen & Partners bij welke omvang de aanvullende hotelaccommodatie het beste rendement oplevert.

Uit het onderzoek blijkt dat een wellnesscentrum zonder meer op de locatie van het voormalige zwembad niet rendabel is. Door een combinatie met kuurfaciliteiten verbetert de haalbaarheid. Alleen een wellnesscentrum met kuurfaciliteiten én extra hotelkamers haalt op papier een acceptabel rendement. De optimale schaalgrootte van het hotel ligt dan bij ongeveer 100 kamers.

Uitgangspunten vaststellen

Het voorstel van het college is nu om voor de locatie een bestemmingswijziging voor te bereiden. Onder het huidige bestemmingsplan is de bouw van een wellnesscentrum al mogelijk en kan ook een afzonderlijk hotel worden gerealiseerd. Voor een combinatie van die twee, waarbij ze onderling zijn verbonden, biedt het bestemmingsplan géén ruimte. Aangezien een gecombineerde ontwikkeling een voorwaarde is van het college, in lijn met het advies van Van Spronsen & Partners, is hiervoor een wijziging nodig van het bestemmingsplan. Daarnaast stelt het college de raad voor om een aantal uitgangspunten vast te stellen waaraan het nieuwe plan moet voldoen. Zo moet het complex straks voor iedereen toegankelijk zijn, het moet duurzaam worden gebouwd en ruimtelijk goed inpasbaar zijn, waarbij ook rekening wordt gehouden met de directe omgeving en met de bezoekers van De Vleijen. Het ‘uitponden’ van verblijfsrecreatieve appartementen wordt niet toegestaan.

Alternatieven

In maart stemde de gemeenteraad in met een collegevoorstel om de haalbaarheid van een wellness-voorziening op Ameland te onderzoeken. Met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek wil het college na het raadsbesluit opnieuw het gesprek aangaan met de eigenaar-ontwikkelaar van de locatie. Zo hoopt het college een jarenlang slepende kwestie tot een goed einde te brengen.

In maart is al geschetst dat als de partijen er niet uitkomen, er twee alternatieven zijn. In dat geval volgt eerst een korte verkenning van de mogelijkheden van andere toeristische of

recreatieve voorzieningen die de aantrekkingskracht van Ameland versterken. Zijn ook die niet haalbaar, dan gaan de gemeente en de projectontwikkelaar het gesprek aan over een andere invulling van het gebied, waarbij in ieder geval het oude zwembadcomplex wordt gesloopt.

 

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact