Wethouder Bos bezoekt de Tarissing

Maandag 13-11-2017
RINSUMAGEAST - In het kader van ‘De week van het Respect’ en het thema ‘Wonen’ bezocht wethouder Bos de leerlingen van groep 7b/8 van de Tarissing in Rinsumageast. Dit gebeurde op vrijdagmiddag 10 november.

Wat is respect ? N.a.v. die vraag ging de wethouder met de kinderen in gesprek over dit thema. Hij vertelde vervolgens een verhaal over asielzoekers en het zoeken van een juiste plek binnen de gemeente Dantumadiel om te kunnen wonen. De wethouder gaat in gesprek met de bewoners van betrokken steden/dorpen en buurten, waar centra worden gebouwd. Het is belangrijk om bewoners te betrekken bij een dergelijk proces. Een juiste beeldvorming en respect voor elkaars situatie is heel belangrijk. Niet boos worden en van te voren al een beeld vormen over asielzoekers zijn verkeerde invalshoeken. Het is goed om te luisteren naar elkaar en begrip hebben voor elkaars situatie. Dan pas kunnen oplossingen worden gevonden!

De kinderen hebben met veel interesse geluisterd. En er werd een prachtige koppeling gemaakt naar het project ‘Wonen’, waar de Tarissing de gehele maand november mee bezig is.

De kinderen mochten allerlei vragen stellen. Die gingen over de rol en de functie van wethouder Bos, over hoe je nu weet waar en wanneer een huis mag worden gebouwd. En die vragen gingen natuurlijk ook over respect voor elkaar hebben gekoppeld aan het zoeken naar geschikte woonruimte voor mensen die in nood zitten en hun eigen geboorteland moesten verlaten vanwege een burgeroorlog bijvoorbeeld.

Het gesprek met de wethouder was waardevol en paste prima binnen het thema ‘Wonen’ van de school ‘de Tarissing’. U kunt dit project volgen op de website van de school: detarissing.pcbodantumadeel.nl

terug naar overzicht
Wethouder Bos bezoekt de TarissingMeer foto's op www.rtvnof.nl
© Foto's: Koos Scherjon


Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | Runwei Sport
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie