Wetterskip Fryslân telt 28 vissoorten door verbetering waterkwaliteit

Donderdag 11-07-2019
DOKKUM - Wetterskip Fryslân onderzocht in het najaar van 2018 in totaal vijftien wateren op de visstand. Met positief resultaat, want er is een toename in verscheidenheid aan vissoorten door de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het onderzoek is gedaan als onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Samen met inwoners, landbouw, natuur, recreatie en visserij werkt het waterschap aan het herstellen, versterken en beschermen van de biodiversiteit en het verbeteren van de waterkwaliteit.

In de onderzochte wateren zijn meer vissoorten gevonden dan in eerdere onderzoeken. De Dokkumer Ee was dit jaar met twintig vissoorten het meest soortenrijk. Bij de vismonitoring in 2018 zijn in totaal 28 verschillende vissoorten gezien. Vier gevonden soorten staan op de nationale Rode Lijst. Dit zijn de alver, rivierdonderpad, spiering en de houting. Op de lijst staan soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen.

Nog te veel brasem

Net als voorgaande jaren is er veel brasem gevonden. Een grote aanwezigheid van de brasem staat het natuurlijk herstel van de wateren in de weg, waardoor de KRW doelen nog niet volledig worden gehaald. Brasem woelt de waterbodem om, waardoor het water troebel en voedselrijk blijft. Waterplanten kunnen er niet groeien en vissoorten die helder water en waterplanten nodig hebben verdwijnen.

Exoten in vrijwel alle wateren

In vrijwel alle wateren zijn vissoorten gevonden die horen bij de exoten. De Ponto-Kaspische grondels werden het vaakst gezien. De roofblei werd gevonden in de Dokkumer Ee en Schoterlandse Compagnonsvaart. Zonnebaars is in redelijke aantallen gevonden in de Tjonger. Doordat exoten zich gemakkelijk verspreiden kunnen ze de inheemse soorten verdringen. Hierdoor zijn ze een bedreiging voor de biodiversiteit.

Vijftien onderzochte wateren

In totaal zijn vijftien wateren onderzocht, waaronder de Burgumer Mar, Doezumer-tocht, Dokkumer Ee, Grutte Wielen, de Opsterlandse en Schoterlandse Compagnons-vaart en een groot aantal meren in het zuidwesten van Fryslân.

terug naar overzicht


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | Gerjan op Dreef
Klik hier voor programma- informatie