CDA komt met winstwaarschuwing voor Dantumadiel

Dinsdag 06-11-2018
DAMWÂLD - Het worden financieel zware tijden voor de gemeente Dantumadiel, dat blijkt uit de begrotingsvergadering van de gemeenteraad.

De afvalstoffenheffing voor inwoners gaat volgend jaar met 9,5% omhoog en de algemene reserves, waar begin dit jaar nog 9 miljoen euro in zat, krimpen fors. Er zijn nog grote financiële risico’s voor het sociaal domein en de ambtelijke fusie met DDFK, waar alle ambtenaren van Dantumadiel voor werken. Daarentegen worden er ondertussen wel structureel € 100.000,- extra uitgetrokken voor bestuurskosten, o.a. voor extra uren voor de wethouders en de gemeentesecretaris. En geld voor een zomerontmoeting met de burgers waar jaarlijks € 10.000,- voor gereserveerd wordt.

Stijgende lasten
De gemeenteraad van Dantumadiel heeft op maandag 5 november de begroting besproken in haar raadsvergadering. Bijna alle partijen erkenden dat de gemeente met deze begroting in zwaar weer komt en ook de wethouder van financiën kon zich die zorgen voorstellen. Het college kon de begroting alleen sluitend maken door de lasten voor de burgers te verhogen en de een greep uit de algemene reserves te doen. Voor het eerst in ruim 8 jaar tijd stijgen de gemiddelde woonlasten in Dantumadiel in 2019 met meer dan de inflatiecorrectie. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar de invoering van toeristenbelasting.

Winstwaarschuwing
Uiteindelijk hebben de gezamenlijke oppositiepartijen van CDA, VVD en FNP tijdens de raadsvergadering in een motie een winstwaarschuwing afgegeven, waarin wordt gevraagd waakzaam te blijven voor een financieel degelijk beleid vanwege de bestuurlijk zelfstandige positie die Dantumadiel heeft. Een winstwaarschuwing die als een signaal moet worden opgevat voor zowel college als gemeenteraad zelf om beter te letten op de schulden, de reserves, de lastenontwikkeling voor de burger en de noodzakelijkheid van uitgaven in het algemeen. Het college ontraadde deze motie en coalitiepartijen ChristenUnie, Sociaal Links en Gemeentebelangen steunden dit. De begroting is uiteindelijk aangenomen met een tegenstem van CDA en VVD, die opriepen een begroting te presenteren die de situatie voor zowel de gemeente Dantumadiel als de inwoners niet verslechtert.

terug naar overzicht


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie