Zorg biedt veel kansen op werk in Friesland

Vrijdag 22-03-2019
FRIESLAND - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af. In de groeiende zorgsector ontstaan steeds meer baankansen voor werkzoekenden die de overstap naar de zorg willen maken. Vooral als verzorgende ig en verpleegkundige.

Richting voorjaar zet daling WW in
Eind februari telde Friesland 11.645 WW-uitkeringen. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af met 93 uitkeringen (-0.8%). Na een toename van de WW in de wintermaanden vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid is het gebruikelijk dat de WW weer begint te dalen in het voorjaar. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 17,6% (-2.495) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die drie jaar geleden werd ingezet, al neemt het tempo van daling wel af. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Kansen in de zorg
De afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid in de zorg. Dit is ook terug te zien in het aantal WW-uitkeringen vanuit de zorg in Friesland. Dit nam in het afgelopen jaar met 21,2% af, sterker dan gemiddeld in Friesland (-17,6%). Uit de Factsheet Zorg blijkt dat steeds meer werkgevers moeilijk vervulbare vacatures hebben. Zo is er veel vraag naar verzorgenden ig en verpleegkundigen. Zorginstellingen werken samen met UWV, gemeenten en andere partijen om werkzoekenden te werven en te scholen voor de zorg.

UWV onderneemt actie tegen tekort aan zorgpersoneel in Friesland
Het tekort aan personeel in de zorg- en welzijnssector is nijpend. Reden voor UWV om samen met betrokken zorgorganisaties en –opleidingen de handen ineen te slaan om kandidaten te werven en enthousiast te maken voor werken in de zorg. Het Infopunt Zorg is een samenwerking tussen ZorgpleinNoord en Fryslân Werkt! Elke twee weken is er een loopbaanadviseur van ZorgpleinNoord beschikbaar om in gesprek te gaan met mensen die interesse hebben om te werken in Zorg en Welzijn. Het Infopunt wordt goed bezocht en er zijn al vele gesprekken gevoerd over kansen en mogelijkheden in de sector. Het Friese Infopunt is gevestigd bij UWV Leeuwarden.

In februari afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind februari uit op 273.557. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 279.084. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 2,0% (-5.527). Een jaar eerder telde Nederland nog 329.576 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 17,0% (-56.019).

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in februari af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het Noorden voor.

  • UWV verstrekte eind februari in de provincie Groningen 9.725 WW-uitkeringen; 2,3% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind februari 19,1% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in februari af met 0,8% naar 9.209. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 19,8%.
terug naar overzicht

© Foto's: Eigen foto's


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie