Aantal WW-uitkeringen stijgt licht in Friesland

Vrijdag 17-01-2020
FRYSLâN - Het aantal WW-uitkeringen bleef in Friesland in december stabiel. Ten opzichte van afgelopen jaar daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Friesland. Tijdens de Tour de KCC kunnen werkzoekenden de kansen bij klantcontactcentra ontdekken.

Lichte toename WW-uitkeringen in december
Eind december telde Friesland 9.175 WW-uitkeringen. Dat is 2,7% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in december licht toe met 50 uitkeringen (-0,5%) ten opzichte van vorige maand. Op langere termijn laat de WW in Friesland een afname zien. Het aantal WW-uitkeringen is in Friesland 13,4% lager dan een jaar geleden.* In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Tour de KCC
De klantcontactbranche biedt kansen voor werkzoekenden. Op 23 januari openen vier werkgevers in Leeuwarden (VodafoneZiggo, Belastingtelefoon, Cendris en de Rabobank) hun deuren voor geïnteresseerden om een kijkje te nemen bij een KCC (klantcontactservice). Zij laten graag zien hoe veelzijdig het werk is binnen het klantcontact. Alle verschillende vormen van klantenservice komen aan bod: telefoon, e-mail, Whatsapp en social media zoals Twitter en Facebook. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Marcel.Keizer@uwv.nl Deze dag wordt georganiseerd door Fryslân Werkt!; een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven en sociale partners.

Afname WW-uitkeringen in Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind december uit op 223.453. Dat is 2,4% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 227.693. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 4.240 (-1,9%). Een jaar eerder telde Nederland nog 262.749 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 39.296 uitkeringen (-15,0%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Regionale verschillen
In december laten de drie noordelijke provincies een wisselend beeld zien als het gaat om de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. In Groningen nam het aantal WW-uitkeringen af, terwijl er in Friesland en in Drenthe een lichte stijging was. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.
• UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 7.707 WW-uitkeringen; 1,4% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind december 14,0% lager dan vorig jaar.
• Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in december toe met 0,9% naar 6.853. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 17,2%.

terug naar overzicht

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie