Organisatie

RTV NOF is de programmanaam van Stichting Streekomroep Noordoost Friesland & Stichting RTV Kanaal30

Heeft u vragen over bestuurszaken? Mail: bestuur@rtvnof.nl

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) ten behoeve van donateurs en fondsen, waardoor aftrekbaarheid van giften voor donateurs blijft behouden en voor giften van fondsen geen schenkingsrecht behoeft te worden betaald. Voor begunstigers is daartoe informatie beschikbaar.

Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs op het gebied van dagelijkse leiding, journalistieke en technische koers.

De kern-redactie die dagelijks bezig is met (onderszoeks)journalistiek bestaat uit:

Auke Wietze Bosma, Mats Gies, Ben de Jager, Lisa Taekema, Gjaldau Sytsma, Jaap van der Laan, Alexander Burger, Isa Visser, bijgestaan door de vrijwilligers van de web-redactie en foto- en videoteam.

De diverse afdelingen binnen RTV NOF hebben zogenaamde ‘eerste’ aanspreekpunten:

 • Jikke Wiersma (Geestelijk)
 • Lisa Taekema (Weekend Nieuwsshow)
 • Kees Bakker (Rûnwei Sport)
 • Koos Scherjon (Fotografie)

Daarnaast is er nog een unit techniek/systeembeheer, sales en facilitair die zorgen voor de voorzieningen waarmee onze vrijwilligers kunnen werken aan het media-aanbod voor Noordoost Friesland. Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) ziet toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in Noordoost Friesland in de media van RTV NOF aan bod komen. Anderzijds zijn de leden van dit orgaan vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep.

Studio- en postadres

 • Ferlinge Stasjonsstrjitte 1a
  9271 CA DE WESTEREEN
  Telefoon (0511) 441202

Studio Burgum

 • Glinstra State
  (parkeren achterzijde Glinstra State)
  Freerk Bosgraafstraat 18
  9251 CT Burgum
  Telefoon (0511) 461717

Mailadressen

 • Berichten en tips voor de nieuwsredactie:
  nieuws@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de sportredactie:
  sport@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de agenda:
  agenda@rtvnof.nl

Reclame/adverteren

 • Informatie over adverteren, of direct een offerte aanvragen:
  reclame@rtvnof.nl

Medewerkers

 • Bestuur
  Berichten aan het bestuur, over algemene- en bestuurlijke zaken met betrekking tot de Streekomroep:
  bestuur@rtvnof.nl
 • Programmaleiding
  Voor berichten over de dagelijkse gang van zaken en de programmering:
  programmaleiding@rtvnof.nl
 • Programma’s
  Alle programma’s hebben ook een eigen e-mail adres in de vorm:
  programmanaam@rtvnof.nl.
 • Medewerkers
  Medewerkers zijn te bereiken op e-mail adressen in de vorm:
  voornaam.[tussenvoegsels]achternaam@rtvnof.nl.
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio