Organisatie

RTV NOF is de programmanaam van Stichting Streekomroep Noordoost Friesland (vestigingsplaats De Westereen). De kern-redactie die werkdagelijks verantwoordelijk is voor (onderzoeks)-journalistiek bestaat uit: Ben de Jager, Ate Wielstra, Arodi Buitenwerf, Marcel Renou, Lisa Taekema, Demi Hoekstra, Isa Visser bijgestaan door freelancers en de vrijwilligers van de web-redactie en foto- en videoteam. Bereikbaar via nieuws@rtvnof.nl / of voornaam.achternaam@rtvnof.nl

De diverse afdelingen binnen RTV NOF hebben zogenaamde ‘eerste’ aanspreekpunten:

   • Sven Keizer (directeur / bestuurder) sven.keizer@rtvnof.nl
   • Harm Weistra (hoofdredacteur) harm.weistra@rtvnof.nl 
   • Jikke Wiersma (geestelijk)
   • Lisa Taekema (Weekend Nieuwsshow)
   • Wiebe de Boer (Rûnwei Sport)
   • Koos Scherjon (fotografie)
   • Durk van der Duim (studio coördinator locatie Burgum)

Daarnaast is er nog een unit techniek/systeembeheer, sales en facilitair die zorgen voor de voorzieningen waarmee onze medewerkers kunnen werken aan het media-aanbod voor Noordoost Friesland. De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) ten behoeve van donateurs en fondsen, waardoor aftrekbaarheid van giften voor donateurs blijft behouden en voor giften van fondsen geen schenkingsrecht behoeft te worden betaald. Voor begunstigers is daartoe informatie beschikbaar.

PBO

Interactie en betrokkenheid van burgers en groepen zijn belangrijk bij het maken van het media-aanbod van RTV NOF en de ontwikkeling daarvan. Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) ziet toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in Noordoost Fryslân bij RTV NOF aan bod komen. Anderzijds zijn de leden van dit orgaan vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Contact met het PBO is mogelijk via de voorzitter Lutske van der Wal mail: pbo@rtvnof.nl

RTV NOF – PBO per 1 januari 2024 (i.v.m. de privacy staan de namen van de contactpersonen niet op de website, deze zijn op te vragen via de voorzitter).

Kunst en Cultuur – Stichting Markant Friesland
Agrarische Sector – LTO Noord Afdeling Noardeast Fryslân
Kerkgenootschappen –  Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKV)
Cultuur – Shantykoor de Beurtskippers
Evenementen – Gondelvaart op Wielen
Sport en recreatie – Voetbalclub VIOD
Sport en recreatie – Voetbalclub FC Birdaard
Etnische & culturele – minderheden – Vluchtelingenwerk
Zorg en Welzijn – Brugchelencamp De Westereen – Elkander
Werkgevers – Kooistra AV
Ouderen – Persoonlijke titel
Sport en recreatie – Persoonlijke titel

Missie

De ambitie van RTV NOF is het ‘nieuwsplatform’ te zijn voor de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en een verbindende factor te zijn in de streek . Middels berichtgeving via beide edities willen we verhalen met impact brengen die de inwoners van de streek verbinden en boeien. Onze rol is daarin dat we voor alle geledingen openstaan. Radio, tv- en online media-aanbod verzorgen wat aansluit bij de behoeftes van onze inwoners en openstaan voor alle input vanuit de regio. Dit doen we met een team van enthousiaste vrijwilligers in combinatie met betaalde krachten die zorgen voor continuïteit.

Wij willen hierbij een aanvulling zijn op andere (lokale) nieuwsvoorzieningen en proberen dagelijks iets ‘unieks’ en een eigen ‘geluid/kleur’ toe te voegen aan het totale aanbod voor de regio. Naast het journalistieke, ‘harde’ nieuws, is er bij RTV NOF ook aandacht voor andere thema’s die leven in dorpen en de stad en maken we gevarieerde programma’s. Groot en klein nieuws, sport, evenementen en ‘geestelijk leven’, zijn de dingen waar RTV NOF verslag van doet. Wij gebruiken daarbij alle vormen van (social) media.

Toezicht

Het Commissariaat voor de Media is het orgaan dat is belast met het toezicht op de naleving van de Mediawet.

Ontvangstmogelijkheden tv & radio

 

 

Studio- en postadres

 • Ferlinge Stasjonsstrjitte 1a
  9271 CA DE WESTEREEN
  Telefoon (0511) 441202

Studio Burgum

 • Florynwei 3B-2
  9251 MP Burgum
  Telefoon (0511) 461717
  (alleen op afspraak)

Mailadressen

 • Berichten en tips voor de nieuwsredactie:
  nieuws@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de sportredactie:
  sport@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de agenda:
  agenda@rtvnof.nl

Reclame/adverteren

 • Informatie over adverteren, of direct een offerte aanvragen:
  reclame@rtvnof.nl

Medewerkers

 • Bestuur
  Berichten aan het bestuur, over algemene- en bestuurlijke zaken met betrekking tot de Streekomroep:
  bestuur@rtvnof.nl
 • Programmaleiding
  Voor berichten over de dagelijkse gang van zaken en de programmering:
  programmaleiding@rtvnof.nl
 • Programma’s
  Alle programma’s hebben ook een eigen e-mail adres in de vorm:
  programmanaam@rtvnof.nl.
 • Medewerkers
  Medewerkers zijn te bereiken op e-mail adressen in de vorm:
  voornaam.[tussenvoegsels]achternaam@rtvnof.nl.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?