DE WESTEREEN/ BURGUM – RTV NOF is de streekomroep voor alle inwoners van Noordoost Fryslân. Wij vinden het belangrijk dat deze bediend worden van de juiste informatie en dat zij zich gehoord weten door ons. Allereerst wordt RTV NOF gecontroleerd door een Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO). Ook hebben wij op regelmatige basis contact met belangenvertegenwoordiger (NLPO) en omliggende omroepen om ons beleid te toetsen aan de markt. Verder willen we ook dat inwoners die zich niet gehoord voelen of een opmerking, klacht of aanvulling voor de omroep hebben de mogelijkheid hebben om met ons in gesprek te gaan.

Hoe dient u een klacht in?

Uw klacht kunt u indienen door het invullen van ons klachtenformulier, via onderstaande link. U kunt uw klacht ook per post aan ons kenbaar maken. Stuur deze naar RTV NOF, Ferlinge Stasjonsstrjitte 1A, 9271 CA De Westereen.

Klik hier om het klachtenformulier te openen en in te vullen.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een reactie op uw klacht. In een aantal gevallen kan een klacht wellicht snel worden verholpen. Indien het oplossen of beantwoorden langer duurt dan vijf werkdagen dan sturen we in ieder geval een ontvangstbevestiging met nadere informatie over de klachtenprocedure.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij u klacht hebben behandeld? Dan kunt u na onze reactie zich richten tot de Raad voor de Journalistiek. De Raad voor de Journalistiek beoordeelt naar aanleiding van een klacht of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en/of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rvdj.nl/klachtenformulier.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Om een klacht goed te kunnen verhelpen is het van belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden vastgelegd. We gebruiken deze informatie ook voor het verbeteren van ons (programma-)aanbod en bedrijfsvoering. Met het oog op de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens alleen bewaard zolang de klacht in behandeling is. 

Studio- en postadres

 • Ferlinge Stasjonsstrjitte 1a
  9271 CA DE WESTEREEN
  Telefoon (0511) 441202

Studio Burgum

 • Florynwei 3B-2
  9251 MP Burgum
  Telefoon (0511) 461717
  (alleen op afspraak)

Mailadressen

 • Berichten en tips voor de nieuwsredactie:
  nieuws@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de sportredactie:
  sport@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de agenda:
  agenda@rtvnof.nl

Reclame/adverteren

 • Informatie over adverteren, of direct een offerte aanvragen:
  reclame@rtvnof.nl

Medewerkers

 • Bestuur
  Berichten aan het bestuur, over algemene- en bestuurlijke zaken met betrekking tot de Streekomroep:
  bestuur@rtvnof.nl
 • Programmaleiding
  Voor berichten over de dagelijkse gang van zaken en de programmering:
  programmaleiding@rtvnof.nl
 • Programma’s
  Alle programma’s hebben ook een eigen e-mail adres in de vorm:
  programmanaam@rtvnof.nl.
 • Medewerkers
  Medewerkers zijn te bereiken op e-mail adressen in de vorm:
  voornaam.[tussenvoegsels]achternaam@rtvnof.nl.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?