Van Radio Tytsjerksteradiel tot dé lokale Omrop fan ‘e Wâlden: de geschiedenis van RTV Kanaal30

RTV Kanaal 30 is op 1 september 2020 gefuseerd met RTV NOF. Beide omroepen hebben vanaf die datum de krachten definitief gebundeld en zijn samen verder gegaan als streekomroep RTV NOF. Een logisch en, gelet op de eisen die tegenwoordig aan lokale omroepen gesteld worden, onontkoombaar besluit. Een besluit dat een Lokaal Toereikend Media Aanbod voor de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel voor de komende jaren garandeert.

De naam ‘RTV Kanaal 30’ zal daarmee verdwijnen. Dat is misschien jammer, maar dat betekent natuurlijk niet dat het gedachtengoed van deze omroep ook verloren gaat. RTV Kanaal 30 heeft in ruim 30 jaar een schat aan expertise opgebouwd, een enthousiaste groep vrijwilligers bijeengebracht en memorabele uitzendingen verzorgd. Op radio, TV én de social media. De historie van deze omroep wordt dan ook gekoesterd. Nu en in de toekomst. RTV NOF is tenslotte óók RTV Kanaal 30!

Eerste uitzending
RTV Kanaal 30 is in 1987 begonnen als Stichting Lokale Omroep Tytsjerksteradiel (S.L.O.T.) in Burgum. De eerste radio-uitzending van de omroep dateert van maart 1988, ruim een jaar na de oprichting, en kwam rechtstreeks vanuit hotel/café/restaurant ‘t Roodhert in Burgum. Een gedenkwaardig moment en de kroon op het werk van initiatiefnemers Piet Herrema (namens de federatie van verenigingen van dorpsbelangen), Henk ter Beek (ervaringsdeskundige vanwege betrokkenheid bij de VARA) en Luc Tuinstra (opbouwwerker vanuit de Stichting Opbouwwerk Tytsjerksteradiel). De lokale omroep van Tytsjerksteradiel was nu echt van start gegaan en ontwikkelde in de loop der jaren tal van programma’s. Naast diverse muziekprogramma’s die verzorgde S.L.O.T. ook een actualiteitenprogramma en een sportprogramma.

Kabelkrant

De ontwikkeling van de lokale omroep stond niet stil. Vijf jaar na de start is een aparte stichting, Kanaal 30, opgericht met het doel een kabelkrant op een vrijkomend tv-kanaal te beginnen. Dat bleek een schot in de roos. De kabelkrant genereerde in die jaren de nodige inkomsten waardoor zelfs betaalde medewerkers konden worden aangenomen. Het medialandschap was toen nog redelijk overzichtelijk en ‘leeg’, waardoor de Kanaal 30 zich goed kon meten met andere media. De betaalde redacteur reed door de gemeente met een door een lokaal autobedrijf beschikbaar gestelde auto. Na verloop van tijd is de kabelkrant gefuseerd met S.L.O.T., waarna de omroep de naam RTV Kanaal 30 kreeg.

Studio

Een lokale omroep kan natuurlijk niet zonder studio. De eerste studio van S.L.O.T./ RTV Kanaal 30 studio was gevestigd op de verdieping van wat nu de kringloopwinkel in Burgum is. Deze studio is een kleine 25 jaar de thuisbasis van de omroep gebleven. Daarna is besloten de studio te verplaatsen naar jongerencentrum Kiehool, eveneens in Burgum. Die locatie was toegankelijker voor minder validen en gaf bovendien meer ‘reuring’. RTV Kanaal 30 stond ineens letterlijk en figuurlijk midden in de Mienskip! Enkele jaren later zijn alle activiteiten van Kiehool, inclusief RTV Kanaal 30, verhuist naar het statige Glinstra State waar de moderne, nieuwgebouwde studio die tot 2023 werd gebruikt.

Uitbreiding verzorgingsgebied

In 2012 is een belangrijke stap gezet met de uitbreiding van het verzorgingsgebied. Achtkarspelen beschikte niet over een eigen lokale omroep en gelet op de steeds verdergaande ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen beide gemeenten, was het een logische stap voor RTV Kanaal 30 om ook Achtkarspelen te bedienen. Dat ging niet zonder slag of stoot. RTV NOF, destijds lokale omroep van Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a., had ook interesse. Uiteindelijk heeft het Commissariaat van de Media besloten de uitzendrechten toe te kennen aan RTV Kanaal 30 als ‘meest lokale initiatief’. Het toenmalige bestuur van RTV Kanaal 30 was daar natuurlijk erg blij mee, maar besefte ook dat zij de samenwerking met RTV NOF moest zoeken om verder te kunnen ontwikkelen. RTV NOF stond ook positief tegenover de samenwerkingsgedachte en het veel beluisterde RTV NOF programma ‘Rûnwei Sport’ werd het eerste programma dat beide omroepen gezamenlijk voor het gehele verzorgingsgebied gingen maken. Uiteindelijk heeft de samenwerking beide omroepen steeds verder bij elkaar gebracht, hetgeen uiteindelijk dus geresulteerd heeft in een fusie per 1 september 2020.

Van locatie uitzending tot Glazen Huis

In de afgelopen ruim 30 jaar heeft RTV Kanaal 30 natuurlijk veel hoogtepunten gekend. Locatie uitzendingen zoals ‘it Lûd Fan’, de 50+ beurs in Surhuisterveen, het Easterbarren in Eastermar, en de live verslaggeving van het Skûtsjesilen op het Burgumermar zijn altijd een sterk punt van de omroep geweest. Daarnaast kende RTV Kanaal 30, naast vele muziekprogramma’s die een brede smaak vertegenwoordigen, een aantal goed beluisterde ‘eigen’ programma’s, zoals het geestelijke programma ‘Alles wat ademt’, het energieke jongerenprogramma ‘Bjusterbaarlik!’ en het actualiteitenprogramma ‘Op ‘e Hichte’.

De politieke debatten in aanloop van de verkiezingen die live werden uitgezonden zijn net als het muziekprogramma ‘No Nonsens Live’, waarin veel lokale en regionale bandjes kwamen optreden, hoogtepunten in de tv-historie van RTV Kanaal 30. Ook de vele mini documentaires die op het eigen YouTube kanaal zijn verschenen, mogen niet onvermeld blijven, net als de dagelijkse nieuwsvoorziening en sportverslaggeving op kabel, website en Facebook. In december 2013 had RTV Kanaal 30 zelfs een eigen ‘Glazen Huis’ waarmee ruim € 3.500 werd opgehaald voor Serious Request. Het tekent de maatschappelijke en sociale betrokkenheid van de omroep en haar medewerkers. Dát lúd fan ‘e Wâlden zal ook in RTV NOF blijven doorklinken!

Studio- en postadres

 • Ferlinge Stasjonsstrjitte 1a
  9271 CA DE WESTEREEN
  Telefoon (0511) 441202

Studio Burgum

 • Florynwei 3B-2
  9251 MP Burgum
  Telefoon (0511) 461717
  (alleen op afspraak)

Mailadressen

 • Berichten en tips voor de nieuwsredactie:
  nieuws@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de sportredactie:
  sport@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de agenda:
  agenda@rtvnof.nl

Reclame/adverteren

 • Informatie over adverteren, of direct een offerte aanvragen:
  reclame@rtvnof.nl

Medewerkers

 • Bestuur
  Berichten aan het bestuur, over algemene- en bestuurlijke zaken met betrekking tot de Streekomroep:
  bestuur@rtvnof.nl
 • Programmaleiding
  Voor berichten over de dagelijkse gang van zaken en de programmering:
  programmaleiding@rtvnof.nl
 • Programma’s
  Alle programma’s hebben ook een eigen e-mail adres in de vorm:
  programmanaam@rtvnof.nl.
 • Medewerkers
  Medewerkers zijn te bereiken op e-mail adressen in de vorm:
  voornaam.[tussenvoegsels]achternaam@rtvnof.nl.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?