Als kijker, luisteraar of lezer kun je meedenken en meepraten over alles wat zich in onze regio Noordoost Fryslân afspeelt door RTV NOF een ingezonden brief of artikel te sturen met een opinie. Mail naar nieuws@rtvnof.nl met als onderwerp ‘ingezonden’.

Na ontvangst beoordeelt de nieuwsredactie de brief. Afhankelijk van inhoud en aanbod bepalen we op welk moment we ingezonden brieven op onze site plaatsen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen en open brieven worden alleen bij zeer hoge uitzondering geplaatst. Bij elke brief willen wij dus de naam van de afzender weten.

Verder willen wij erop wijzen dat wij geen artikelen of ingezonden brieven plaatsen als er sprake is van discriminatie, het aanzetten tot haat of geweld, belediging, intimidatie, bedreiging of andere kwetsende of strafbare uitingen. Het is te allen tijde ter beoordeling van de redactie of een ingezonden brief/tekst wel of niet geplaatst wordt, hier is geen correspondentie over mogelijk. Wel zullen we eventuele niet-plaatsing bij navraag schriftelijk toelichten.

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door bestuur en dagelijkse leiding van Streekomroep RTV NOF

Studio- en postadres

 • Ferlinge Stasjonsstrjitte 1a
  9271 CA DE WESTEREEN
  Telefoon (0511) 441202

Studio Burgum

 • Florynwei 3B-2
  9251 MP Burgum
  Telefoon (0511) 461717
  (alleen op afspraak)

Mailadressen

 • Berichten en tips voor de nieuwsredactie:
  nieuws@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de sportredactie:
  sport@rtvnof.nl
 • Berichten en tips voor de agenda:
  agenda@rtvnof.nl

Reclame/adverteren

 • Informatie over adverteren, of direct een offerte aanvragen:
  reclame@rtvnof.nl

Medewerkers

 • Bestuur
  Berichten aan het bestuur, over algemene- en bestuurlijke zaken met betrekking tot de Streekomroep:
  bestuur@rtvnof.nl
 • Programmaleiding
  Voor berichten over de dagelijkse gang van zaken en de programmering:
  programmaleiding@rtvnof.nl
 • Programma’s
  Alle programma’s hebben ook een eigen e-mail adres in de vorm:
  programmanaam@rtvnof.nl.
 • Medewerkers
  Medewerkers zijn te bereiken op e-mail adressen in de vorm:
  voornaam.[tussenvoegsels]achternaam@rtvnof.nl.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?