zaterdag
27
juli

Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania

maandag 15 juli 2019
Locatie: Marrum
Begin datum: zaterdag 27 juli 2019 00:00

Op zaterdag 27 juli wordt in de kerk van Westernijtsjerk bij Marrum een replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Titia van Burmania was getrouwd met Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest. Ze woonden in het destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. Titia overleed in 1685 op 38 -jarige leeftijd, waarna er een rouwbord werd gemaakt. Dergelijke rouwborden van adellijke personen hingen in de kerk waar de overledene begraven was. In 1798, de tijd van de Bataafse Republiek, werden afbeeldingen van wapenschilden verboden en gingen de meeste rouwborden verloren.

Het rouwbord van Titia van Burmania bleef bewaard en is nu in bezit van het Fries Museum. Het ruitvormige bord is echter in te kwetsbare staat om uitgeleend te worden. De Plaatselijke Commissie van Alde Fryske Tsjerken is verguld dat ze nu een kopie hebben kunnen laten maken. Het is een prachtige aanvulling op het verhaal van Jeppemastate en zijn bewoners, waarover een permanente expositie in één van de vertrekken in de kerk is ingericht.

De beschildering van het bord is uitgevoerd door heraldiekkenner Jelle Terluin uit Beetsterzwaag met advies van restauratie- en kunstschilder Randolph Algera, die ook de belettering voor zijn rekening heeft genomen. Jelle Terluin zal bij onthulling uitleg geven over wat er te zien is op het rouwbord en de betekenis van de symbolen.

Datum: zaterdag 27 juli
13.30 – 13.45 uur ontvangst
13.45 -14.00 uur welkomstwoord, onthulling en korte uitleg over het bord
Adres: Westernijtsjerk 2, 9073 TS Marrum

Tijdens Tsjerkepaad in 2019 is in de kerk ook een expositie van foto’s van Aukje Vellinga uit Marrum en schilderijen van Rika de Vries-van der Galiën uit Westernijtsjerk.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 19:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 19:00 - 21:00
  Country Trail
  Country Trail is het programma, waar alle aspecten van de countrymuziek aan bod komen.
 • 21:00 - 22:00
  Brasstime
  Brasstime met Klaas Groenwold
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact