AUDIO: Jouke Douwe de Vries over startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’ · Foto('s): Hans Knijff
  Hans Knijff

AUDIO: Jouke Douwe de Vries over startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’

woensdag 30 september 2020

DOKKUM – Een op de acht kinderen leeft in een gezin onder de armoedegrens. De gevolgen van armoede en sociale uitsluiting zijn enorm. Daarom wil de gemeente Noardeast-Fryslân armoede integraal gaan aanpakken. Integraal beleid maak je met elkaar en daarom werkten vijf ervaringsdeskundigen van het Platform ‘Bestrijding armoede en sociale uitsluiting’ samen met gemeentelijke beleidsadviseurs aan de startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’.

De notitie is woendagochtend overhandigd aan wethouder Jouke Douwe de Vries en op 1 oktober in It Petear aan de gemeenteraad gepresenteerd. De startnotitie dient als vertrekpunt voor inputsessies die in het najaar georganiseerd worden voor raadsleden, maatschappelijke partners, vrijwilligersorganisaties en inwoners die mee willen bouwen aan het nieuwe armoedebeleid van de gemeente.

Kindgericht en integraal
In de startnotitie schetsen de schrijvers het kader voor het nieuwe armoedebeleid. Het beleid is kindgericht en verbindt alle relevante beleidsterreinen. Met als doel het individueel armoedeleed te bestrijden in Noardeast-Fryslân en de hoge maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met de armoedeproblematiek terug te dringen. “It is hiel wichtich om hjir omtinken oan te jaan, want der binne wol 1.400 hûshâldens yn ús gemeente dy’t ûnder in lege ynkommensgrins falle en dermei is it nedich om hjir nei te sjen want ek dat bringt allegear saken mei him mei.” aldus wethouder Jouke Douwe de Vries.

Thema’s en onderwerpen voor de inputsessies
In de startnotitie dragen de schrijvers 7 uitdagingen en thema’s aan, die kunnen worden besproken tijdens de inputsessies. Van participatie, communicatie en minimabeleid tot schuldhulpverlening, betaalbaarheid, digitalisering en monitoring. Deelnemers aan de inputsessies kunnen zelf ook thema’s en onderwerpen aandragen. Alle thema’s, uitdagingen en onderwerpen worden nader uitgewerkt en vertaald naar concrete acties en plannen. Hiermee krijgt het nieuwe beleidskader, dat begin 2021 verschijnt, vooral het karakter van een actieprogramma; meer daden, minder woorden. “It moaie is dat it stân kaam is mei help fan in oantal ervaringsdeskundigen, us platform armoedebestrijding en sociale uitsluiting, der sit oantal minsken yn dy’t nadrukkelik meiskreaun ha oan dizze startnotysje.” zo geeft de Vries aan.

Luister hier naar wethouder Jouke Douwe de Vries over de startnotitie ‘Leven in plaats van overleven’

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  De moarnsshow
  Overzicht van nieuwsreportages & weerbericht en hoofdpunten van het nieuws.
 • 09:00 - 19:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Tjerkje Broersma
 • 21:00 - 23:00
  Wat Draaie Menu
  Martin van der Velde
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?